Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Ichnology of the Miocene Guneyce Formation (Southwest Turkey): Oxygenation and Sedimentation Dynamics

TURKISH JOURNAL OF EARTH SCIENCES, cilt.21, sa.3, ss.391-405, 2012 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

First records of trace fossils from the Lake District, southwestern Turkey

BULLETIN OF GEOSCIENCES, cilt.85, sa.4, ss.691-708, 2010 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

EGE VE KIBRIS TEKTONİK YAYLARININ NEOTEKTONİK KESİŞİMİ: ISPARTA AÇISI, GB TÜRKİYE’DE GENİŞLEME VE DOĞRULTU ATIMLI FAYLANMA

Mühendislik Bilimleri ve Tasarım Dergisi, cilt.3, sa.1, ss.43-69, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Isparta şehir merkezi kuzeyinin sismik kırılma-mikrotitreşim (ReMi) tekniği ile S-dalgası hız dağılımı

Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, cilt.13, sa.2, ss.156-172, 2009 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Katı Atık Düzenli Depolama Yer Seçimi: Şarkikaraağaç (Isparta) Örneği

Ekologiya ve Su Tasarrüfatı Elmi-Texniki ve istehsalat Jurnalı, sa.4, ss.41-49, 2007 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Dinar (Afyon) yöresi Eosen (Lütesiyen) sedimanlar›n›n bentikforaminifer biyostratigrafisi

Hacettepe Üniversitesi Yerbilimleri Uygulama ve Araştırma Merkezi Dergisi, cilt.28, sa.1, ss.1-13, 2007 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Aksu havzası Pliyosen denizel çökellerinin biyostratigrafisi

19. Paleontoloji Stratigrafi Çalıştayı, Zonguldak, Türkiye, 27 - 29 Ekim 2018, ss.69-70

Karaöz-Belek (Antalya) arasındaki Pliyosen-Kuvaterner Foraminifer kavkılarındaki renklenmeler

15. Paleontoloji-Stratigrafi Çalıştayı ”Paleontoloji ve Jeoparklar”, Antalya, Türkiye, 25 - 27 Ekim 2014, ss.67-68

Serik ve Karaöz (Antalya) arasındaki Pliyosen Kuvaterner foraminiferlerinde gözlenen Mikrobiyoerozyonal yapılar

15. Paleontoloji-Stratigrafi Çalıştayı ”Paleontoloji ve Jeoparklar”, Antalya, Türkiye, 25 - 27 Ekim 2014, ss.66-67

Batı Torosların Fosil Değerleri

15. Paleontoloji-Stratigrafi Çalıştayı ”Paleontoloji ve Jeoparklar”, Antalya, Türkiye, 25 - 27 Ekim 2014, ss.37-38

Karaöz-Lara (Antalya) arasındaki çökellerin Pliyosen-Kuvaterner Foraminiferleri

13. Paleontoloji-Stratigrafi Çalıştayı, İzmir, Türkiye, 12 - 14 Ekim 2012, ss.16

Sarıidris’in (Eğirdir-Isparta) jeolojisi ve fosil değerleri

Isparta Değerleri Envanteri, Isparta, Türkiye, 26 Nisan - 03 Mayıs 2010, ss.139-140

Sismik kırılma-Mikrotremor (ReMİ) tekniği ile Isparta yerleşim merkezi kuzeyinin sığ S dalgası kesitinin çıkarılması

GARS2008 Yüzeye yakın yapıların belirlenmesinde jeofizik ve uzaktan algılama sempozyumu, İzmir, Türkiye, 30 Nisan - 02 Mayıs 2008, ss.165-169

Paleoenvironmental Significance of Foraminifera-Rudist Assemblages from the Campanian-Maastrichtian of Turkey

The Fifth International Conference ”Environmental Micropaleontology , Microbiology and Meiobenthology”, Chennai, Hindistan, 17 - 25 Şubat 2008