Katı Atık Düzenli Depolama Yer Seçimi: Şarkikaraağaç (Isparta) Örneği


KANBUR S., KANBUR M. Z.

Ekologiya ve Su Tasarrüfatı Elmi-Texniki ve istehsalat Jurnalı, no.4, pp.41-49, 2007 (Peer-Reviewed Journal)