Karaöz-Belek (Antalya) arasındaki Pliyosen-Kuvaterner Foraminifer kavkılarındaki renklenmeler


KANBUR S., PARLAR Ş., GÖRMÜŞ M.

15. Paleontoloji-Stratigrafi Çalıştayı ”Paleontoloji ve Jeoparklar”, Antalya, Turkey, 25 - 27 October 2014, pp.67-68

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Antalya
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.67-68
  • Süleyman Demirel University Affiliated: Yes