Dinar (Afyon) yöresi Eosen (Lütesiyen) sedimanlar›n›n bentikforaminifer biyostratigrafisi


GÖRMÜŞ M., Avşar N., DİNÇER F., UYSAL K. , Köse Yeşilot S., KANBUR S. , ...More

Hacettepe Üniversitesi Yerbilimleri Uygulama ve Araştırma Merkezi Dergisi, vol.28, no.1, pp.1-13, 2007 (Other Refereed National Journals)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 28 Issue: 1
  • Publication Date: 2007
  • Title of Journal : Hacettepe Üniversitesi Yerbilimleri Uygulama ve Araştırma Merkezi Dergisi
  • Page Numbers: pp.1-13