Karaöz-Lara (Antalya) arasındaki çökellerin Pliyosen-Kuvaterner Foraminiferlerinin ortamsal yorumları


KANBUR S., GÖRMÜŞ M.

1. Yerbilimleri Sempozyumu, Isparta, Turkey, 18 - 20 October 2012, pp.117-122

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Isparta
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.117-122