Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Yerel Firmaların Markalama Sürecinde Dijital Reklamcılık Deneyimi: Vavin Örneği

Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi, ss.374-392, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hastane İşletmelerinde İçsel Pazarlama Yaklaşımının İş Tatmini ve Örgütsel Bağlılık Üzerine Etkisi Isparta İli Örneği

Hacettepe Üniversitesi Sağlık İdaresi Dergisi, cilt.13, sa.2, ss.115-142, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Türkiye’de Kadın Girişimci Yazını: Pandemi Öncesi Görünüm (1996 -2020)

5. Uluslararası EMI Girişimcilik ve Sosyal Bilimler Kongresi, Gostivar, Makedonya, 29 - 30 Haziran 2020, cilt.5, ss.60

Kadın Girişimciliğin Teşvikinde Sinemanın Rolü: Bir Film İncelemesi

5. Uluslararası EMI Girişimcilik ve Sosyal Bilimler Kongresi, Gostivar, Makedonya, 29 - 30 Haziran 2020, cilt.5, ss.87

Yerel Firmaların Markalama Sürecinde Dijital Reklamcılık Deneyimi: Vavin Örneği

3. Uluslararası Medya Çalışmaları Sempozyumu, (1-3 Kasım ), Antalya, 1 - 03 Kasım 2018

Deneyimsel Pazarlama Açısından Isparta İli Ekolojik Köy Turizm Potansiyelinin Etkinleştirilmesine Yönelik Bir Değerlendirme

UETS'11, 1.Uluslararası 4.Ulusal Eğirdir Turizm Sempozyumu Bildirisi, Isparta, Türkiye, 1 - 04 Aralık 2011, ss.460-466

Kitap & Kitap Bölümleri

Kadın Girişimciliğin Teşvikinde Sinemanın Rolü: Bir Film İncelemesi

İletişim- Güncel Gelişmeler, Himmet Karadal, Rengim Sine Nazlı, Enes Bal, Editör, Akademi Titiz Yayınları, İstanbul, ss.180-211, 2020