PAPATYA Nurhan ÖZDEMİR Şefika 2015 Kültürel Anlam Üretiminde Çokuluslu Şirketlerin İdeolojik Marka İletişim Aracı Olarak Hollywood Sineması Forrest Gump Filminin Sinematoğrafik İmaj Analizi


PAPATYA N., ÖZDEMİR Ş.

Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, vol.20, no.2, pp.1-28, 2015 (Peer-Reviewed Journal)