Kültürel Anlam Üretiminde Çokuluslu Şirketlerin İdeolojik Marka İletişim Aracı Olarak Hollywood Sineması Forrest Gump Filminin Sinematoğrafik İmaj Analizi


PAPATYA N. , ÖZDEMİR Ş.

Süleyman Demirel Üniversitesi İİBF Dergisi, 2015 (Refereed Journals of Other Institutions)

  • Publication Type: Article / Article
  • Publication Date: 2015
  • Title of Journal : Süleyman Demirel Üniversitesi İİBF Dergisi