Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Effect of UV exposure of ITO/PEDOT:PSS substrates on the performance of inverted-type perovskite solar cells

JOURNAL OF MATERIALS SCIENCE-MATERIALS IN ELECTRONICS, cilt.31, sa.10, ss.7968-7980, 2020 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Aromatic character of fluorinated pyridines

STRUCTURAL CHEMISTRY, cilt.24, sa.2, ss.445-454, 2013 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Ultrasonik Sprey Piroliz Yöntemi ile Üretilen Güneş Soğurucu CH3NH3PbI3-xClx Perovskit Yapısının Optik, Morfolojik ve Yapısal Özelliklerinin İncelenmesi

Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Fen Dergisi, cilt.15, sa.2, ss.253-263, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Termal Buharlaştırma Yöntemiyle Hazırlanan Ga Katkılı CuInSe2 İnce Filmlerin Yapısal Özelliklerinin İncelenmesi

Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Fen Dergisi, cilt.12, sa.2, ss.19-32, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Deposition and Characterization of Titanium Dioxide Thin Films by Ultrasonic Spray Pyrolysis Method

8TH INTERNATIONAL ADVANCEDTECHNOLOGIES SYMPOSIUM, Elazığ, Türkiye, 19 - 22 Ekim 2017, ss.112

Effect of Annealing Temperature on Zinc Doped Titanium Dioxide Thin Films

INTERNATIONAL CONGRESS ON SEMICONDUCTOR MATERIALS AND DEVICESICSMD-2017, 17 - 19 Ağustos 2017, ss.34