Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Ameliorating effects of agomelatine on testicular and epididymal damage induced by methotrexate in rats

JOURNAL OF BIOCHEMICAL AND MOLECULAR TOXICOLOGY, cilt.34, sa.3, 2020 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Sleep breathing disorders

ACTA PHYSIOLOGICA, cilt.225, ss.10, 2018 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Methotrexate-Induced Testicular Injury: Effect of Agomelatin on Testicular Function

ACTA PHYSIOLOGICA, cilt.225, ss.67, 2018 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

E-Applications in Physiology Education

ACTA PHYSIOLOGICA, cilt.221, ss.119, 2017 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Evaluation of Physiology Education with Critical Incident Technique

ACTA PHYSIOLOGICA, cilt.221, ss.118-119, 2017 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Effect of Learning Stysles To Physiology Education

ACTA PHYSIOLOGICA, cilt.221, ss.118, 2017 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Electric Field Effects on Rat Kidney Tissue and Role of Resveratrol

ACTA PHYSIOLOGICA, cilt.215, ss.63, 2015 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

OKSİDATİF STRES DURUMUNDA ANTİOKSİDAN ENZİMLERİN ROLÜ - SÜPEROKSİT DİSMUTAZ (SOD), KATALAZ (CAT) VE GLUTATYON PEROKSİDAZ (GPx)

Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, cilt.26, sa.3, ss.362-369, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Impact of alpha lipoid acid on histopathological changes in liver caused by cigarette smoking. . 20168(1):564-565.

Journal of Cellular Neuroscience and Oxidative Stress, cilt.8, sa.1, ss.564-565, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Impact of alpha lipoid acid on histopathological changesin liver caused by cigarette smoking

Journal of Cellular Neuroscience and Oxidative Stress, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Isparta'da Ortaöğretimde Okuyan Öğrencilerin Sigara İçme Durumu

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DERGİSİ, cilt.8, sa.2, ss.44-52, 2001 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Mustafa Behçet Efendi Tarafından Tercüme Edilen Fizyoloji Kitabı

SDUTF 2. Sağlık Hizmetleri Sempozyumu, Isparta, Türkiye, 05 Eylül 2020, ss.85

Sinir ve Sinir Yolları: Mustafa Behçet Efendi ve 18.Yüzyıl

SDUTF 2. Sağlık Hizmetleri Sempozyumu, Isparta, Türkiye, 05 Eylül 2020, ss.84

İlk Türkçe Fizyoloji Kitabında Uyku ve Uyanıklık

SDÜTF 2. Sağlık Hizmetleri Sempozyumu, Isparta, Türkiye, 05 Eylül 2020, ss.111

SOLUNUM OKULU (SIGARA VE KOAH)....

Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği 41. Ulusal Kongresi, 26 - 29 Ekim 2019, ss.172-179

Lipopolisakkarit ile Oluşturulan Sepsis Modelinde Beyin Hasarına Karşı Pregabalinin Etkisi

1. Uluslararası Sağlık Bilimleri ve Yaşam Kongresi, Burdur, Türkiye, 2 - 05 Mayıs 2018, ss.40-41

Fizyoloji Eiğitiminin Kritik Olaylar Tekniği ile Değerlendirilmesi

Türk Fizyolojik Bilimler Derneği 43.Ulusal Fizyoloji Kongresi, 7 - 10 Eylül 2017

Fizyoloji Dersi Laboratuvar Müfredatının Q Yöntemi İle İncelenmesi

Türk Fizyolojik Bilimler Derneği 42. Ulusal Fizyoloji Kongresi, Türkiye, 5 - 08 Eylül 2016, cilt.218, ss.26-91

Impact of alpha lipoid acid on histopathological changes in liver caused by cigarette smoking

6th World Congres of Oxidative Stress,mCalcium Signaling and TRP Channels, 24 - 27 Mayıs 2016

Electric Field Effects on Rat Kidney Tissue and Role of Resveratrol

Turkish Society of Physiological Sciences 41st National Physiology Congress, 9 - 13 Eylül 2015, cilt.215, ss.63

Elektrik alanın sıçan böbrek dokusu üzerine etkileri ve resveratrolün rolü

Türk Fizyolojik Bİlimler Derneği 41. Ulusal Kongresi, Çanakkale, Türkiye, 9 - 13 Eylül 2015

Kitap & Kitap Bölümleri

Solunum Fizyolojisi

Solunum Okulu (Sigara ve KOAH) ve TÜBİTAK 4004 PROJE HAZIRLAMA KİTABI, Öztürk Önder, Saygın Mustafa, Çelikkol Ömer, Editör, İstanbul Tıp Kitabevi, İstanbul, ss.34-47, 2019

Kadın Üreme Sistemi Fizyolojisi, Erkek Üreme Sistemi Fizyolojisi

Ebeler ve Ebelik Öğrecileri için Doğum Öncesi Dönem I, Fatma Coşar çetin, Kıymet Yeşilçiçek Çalık, Editör, İstanbul Medikal Sağlık Ve Yayıncılık Hizmetleri, İstanbul, ss.81-108, 2018

Temel Konular / Hücre ve Doku Fizyolojisi

Fizyopatoloji, Fatma Eti ASLAN, Nermin OLGUN, Editör, Akademisyen Tıp Kitabevi, Ankara, ss.1-32, 2017

Hücre ve Doku Fizyolojisi

Fizyopatoloji, ETİ ASLAN F., OLGUN N., Editör, Akademisyen Tıp Kitabevi, Ankara, ss.1-32, 2017

Temel Konular/Hücre ve Doku Fizyolojisi

Fizyopatoloji, Fatma ETİ ASLAN, Nermin OLGUN, Editör, AKADEMİSYEN TIP KİTABEVİ, Ankara, ss.1-32, 2017