OKSİDATİF STRES DURUMUNDA ANTİOKSİDAN ENZİMLERİN ROLÜ - SÜPEROKSİT DİSMUTAZ (SOD), KATALAZ (CAT) VE GLUTATYON PEROKSİDAZ (GPx)


ASLANKOÇ R., Demirci D., İnan Ü., Yıldız M., Öztürk A., Çetin M., ...More

Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, vol.26, no.3, pp.362-369, 2019 (Peer-Reviewed Journal)