Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Ofiyolitik Kayaçların Ağır Mineral Plaserlerinin Oluşumundaki Önemi: Burdur-Çamköy Örneği, GB-Türkiye

Yerbilimleri/Hacettepe Üniversitesi Yerbilimleri Uygulama ve Araştırma Merkezi Dergisi, cilt.38, ss.259-273, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Temelli (Ankara) Neojen Havzasındaki Sedimanter Birimlerin Jeolojisi ve Mineralojisi ile ilgili İlk Verilerin Değerlendirilmesi

Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi, cilt.17, ss.1096-1108, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Paleoseismological Characteristics of Büyük Menderes Graben, West of Turkey.

WorldMultidisciplinary Earth Sciences Symposium, prag, 9 - 13 Eylül 2019

Kale Havzasındaki (Denizli, Batı Türkiye) Kömür İçeren Sedimanter Birimlerin Jeolojisi ve Mineralojisi

Uluslar arası Katılımlı 72. Türkiye Jeoloji Kurultayı, Ankara, Türkiye, 28 Ocak - 01 Şubat 2019, ss.1020-1024

Lateral facies changes and tectono-sedimentary features of the Neogene sequence in Banaz (Uşak) Basin, West Anatolia

9thInternational Symposium on Eastern Mediterranean Geology, Antalya, Türkiye, 7 - 11 Mayıs 2018

GEOLOGICAL AND MINERALOGICAL PROPERTIES OF SEDIMENTARY UNITS IN TEMELLI (ANKARA) NEOGENE BASIN

9thInternational Symposium on Eastern Mediterranean Geology, Antalya, Türkiye, 7 - 11 Mayıs 2018

DEFORMATION CHARACTERISTICS OF THE FETHIYE-BURDUR FAULT ZONE WITHINTHE BURDUR LAKE REGION, SW-TURKEY

9th International Symposium on Eastern Mediterranean Geology, Antalya, Türkiye, 7 - 11 Mayıs 2018, ss.47-53

Jeotermal Sistemlerin Orojenik Dağ Kuşakları İle İlişkisine Bir Örnek:Batı Anadolu Jeotermal Alanları ve Batı Toros Kuşağı

IV.JEOTERMAL KAYNAKLAR VE DOĞAL MİNERALLİ SULAR SEMPOZYUMU VE SERGİSİ, AFYONKARAHİSAR, Türkiye, 21 - 24 Şubat 2018

Isparta Açısı içinde yer alan mermer yataklarının jeolojik konumu, dağılımı ve oluşum şekilleri

Türkiye 9. Uluslararası mermer ve doğaltaş kongresi ve sergisi, 13 - 15 Aralık 2017, ss.491-502

TheEffects of License Completion Exam(LCE) on Vacational Education ( Natural Stone Sector Example)

IVSS 2017 International Vocational Science Symposium, Antalya, Türkiye, 18 - 20 Ekim 2017

Geological setting and paleoseismological features of the Fethiye Burdur fault zone SW Turkey

. International Earthquake Symposium, 10-12 June 2015, Kocaeli, Turkey., Kocaeli, Türkiye, 10 - 12 Haziran 2015

Arazi kullanımının Burdur Gölü su seviyesi değişimine etkisi

67. Türkiye Jeoloji Kurultayı, Ankara, Türkiye, 14 - 18 Nisan 2014

Artvin Bayram ve Bağlık Barajları İnşaatı için Aggrega Malzeme Araştırmaları

67 TÜRKİYE JEOLOJİ KURULTAYI, Türkiye, 14 - 18 Nisan 2014, cilt.1, ss.606-607

Antalya Yerleşim Alanı Altındaki Traverten Temellerin Jeolojik Jeoteknik İncelemesi

67 TÜRKİYE JEOLOJİ KURULTAYI, Türkiye, 14 - 18 Nisan 2014, cilt.1, ss.604-605

İsparta Çünür Tepe Andezitlerinin Ekonomik Açıdan Değerlendirilmesi

66 TÜRKİYE JEOLOJİ KURULTAYI, Türkiye, 1 - 05 Nisan 2013, cilt.1, ss.232-233

Acıgöl ve Burdur Gölü arasındaki bölgenin jeolojik ve sismotektonik özellikleri

20. Yıl Jeoloji Sempozyumu,Bildiri özleri, Isparta, Türkiye, 14 - 16 Mayıs 2003, ss.42

The Isparta Çay area revisited thirty years later: New mapping and new structural Outlook

4th International Symposium on Eastern Mediterranean Geology, Isparta, Türkiye, 21 - 25 Mayıs 2001