Temelli (Ankara) Neojen Havzasındaki Sedimanter Birimlerin Jeolojisi ve Mineralojisi ile ilgili İlk Verilerin Değerlendirilmesi


ALTAY T., YAĞMURLU F., ŞENTÜRK M., MURAT A.

Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi, vol.17, no.3, pp.1096-1108, 2017 (Peer-Reviewed Journal)