Acıgöl ve Burdur Gölü arasındaki bölgenin jeolojik ve sismotektonik özellikleri


ŞENTÜRK M., YAĞMURLU F.

Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, vol.7, no.2, pp.11-24, 2003 (Peer-Reviewed Journal)