Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Kıraata Dair Bir Eser Olarak Taşköprizâde’nin Şerhu’l-Mukaddimeti’l-Cezerî Adlı Eserinin Yazma Nüshaları ve Tahkiki Üzerine Bir Değerlendirme

Tahkik İslami İlimler Araştırma ve Neşir Dergisi, vol.3, no.1, pp.351-381, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions)

İslam Ekonomisi Alanında Yapılan Tezlerin Bibliyometrik Açıdan İncelenmesi: Malezya Uluslararası İslam Üniversitesi Örneği

Süleyman Demirel Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, no.43, pp.111-138, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

İslam İktisat Anlayışı Çerçevesinde Taraflar Arası Borç Akitlerinde Borcun Endekslenmesi

3. Türkiye Lisansütü Çalışmalar Kongresi, Sakarya, Turkey, 15 - 18 May 2014, pp.119

Günümüzde İcra Edilen Kur’an Tilavetleri Üzerine Bir Değerlendirme

6. Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongresi, Muş, Turkey, 10 - 13 May 2017, vol.4, pp.139-148

Books & Book Chapters

Bilgi Teknolojisine Dayalı Finansal Ürünlerin İslami Finans İlkeleri Bağlamında Değerlendirilmesi: Kripto Para ve Blokzincir Örneği

in: İslami Finans ve Finansal Teknolojiler (Fintech), Murat Şimşek- Mahmut Samar, Editor, Necmettin Erbakan Üniversitesi Yayınları, Konya, pp.145-174, 2020