İslam Ekonomisi Alanında Yapılan Tezlerin Bibliyometrik Açıdan İncelenmesi: Malezya Uluslararası İslam Üniversitesi Örneği


YURTSEVEN M.

Süleyman Demirel Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, no.43, pp.111-138, 2019 (Peer-Reviewed Journal)