General Information

Institutional Information: Ilahiyat Fakültesi, Temel Islam Bilimleri Bölümü, Kur’An-I Kerim Okuma Ve Kıraat Ilmi Anabilim Dalı

Metrics

Publication

6
UN Sustainable Development Goals