Kıraata Dair Bir Eser Olarak Taşköprizâde’nin Şerhu’l-Mukaddimeti’l-Cezerî Adlı Eserinin Yazma Nüshaları ve Tahkiki Üzerine Bir Değerlendirme


YURTSEVEN M.

Tahkik İslami İlimler Araştırma ve Neşir Dergisi, vol.3, no.1, pp.351-381, 2020 (Peer-Reviewed Journal)