Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Effects of Boric Acid Pretreatment on the Seed Germination Seedling Growth and Leaf Anatomy of Barley Under Saline Conditions

JOURNAL OF FOOD AGRICULTURE & ENVIRONMENT, cilt.11, ss.376-380, 2013 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi)

Investigation of Toxic Effects of the Glyphosate on Allium cepa

JOURNAL OF AGRICULTURAL SCIENCES-TARIM BILIMLERI DERGISI, cilt.17, ss.131-142, 2011 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Effects of some plant growth regulators on stem anatomy of radish seedlings grown under saline NaCI conditions

Plant,PLANT SOIL AND ENVIRONMENT, cilt.54, ss.423-433, 2008 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi)

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Investigation of In-vivo Pb(NO3)(2) Toxicity with Physiological, Biochemical and Cytogenetic Parameters

KSU TARIM VE DOGA DERGISI-KSU JOURNAL OF AGRICULTURE AND NATURE, cilt.22, ss.702-707, 2019 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier

Effects of Ascorbic Acid on the Seed Germination Seedling Growth and Leaf Anatomy of Barley Under Salt Stress

Journal of Agricultural and Biological Science, cilt.10, ss.124-129, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Allium cepa L Amarylidaceae Kök Ucu Hücreleri Üzerine Ultraviyole Radyasyonun Fizyolojik ve Genotoksik Etkilerinin Araştırılması

Cumhuriyet Üniversitesi Fen Fakültesi Fen Bilimleri Dergisi, cilt.36, ss.24-31, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Effects of Electromagnetic Field Stress on Some Anatomical Parameters of Fig Ficus carica L Leaves

Biological Diversity and Conservation, cilt.2, ss.107-111, 2009 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Effects of Some Plant Growth Regulators on Leaf Anatomy of Radish Seedlings Grown Under Conditions

JOURNAL OF APPLIED BIOLOGICAL SCIENCES, cilt.2, ss.47-50, 2008 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Effects of Abscisic Acid on the Root Stem and Leaf Anatomy of Radish Seedlings

International Journal of Natural and Engineering Sciences,, cilt.2, ss.7-11, 2008 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Effects of Growth Regulators on Anatomy of Radish Roots Under Saline Conditions

Journal of Applied Biological Sciences, cilt.2, ss.61-64, 2008 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Bazı Bitki Büyüme Düzenleyicilerinin Tuzlu Koşullar Altındaki Arpa Tohumlarının Çimlenmesi Üzerindeki Etkilerinin Karşılaştırılması

Fırat Üniversitesi Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi, cilt.20, ss.43-55, 2008 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Effects of Jasmonic Acid on the Root Stem and Leaf Anatomy of Radish Seedlings

journal of Applied Biological Sciences, cilt.2, ss.75-78, 2008 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Arpa Tohumlarının Çimlenmesi Sırasında Gibberellik Asit Kinetin ve Etilen ile Tuz Stresinin Hafifletilmesinde Bazı Morfolojik ve Anatomik Gözlemler

Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Fen Dergisi, cilt.2, ss.27-40, 2007 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Turp Tohumlarının Tuzlu Koşullar Altındaki Çimlenme ve Fide Büyümesine Bazı Bitki Büyüme Düzenleyicisi Ön Uygulamalarının Etkileri

Dumlupınar Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, cilt.14, ss.27-36, 2007 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Tuzlu NaCI Koşullar Altındaki Tohum Çimlenmesi Fide Büyümesi ve Yaprak Anatomisi Üzerine Triakontanol ön Uygulamasının Etkileri

Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Fen Dergisi, cilt.2, ss.136-145, 2007 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Effects of Some Plant Growth Regulators on Jasmonic Acid Induced Inhibition of Seed Germination and Seedling Growth of Barley

Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Fen Dergisi, cilt.2, ss.53-59, 2007 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Arpa ve Turp Tohumlarının Normal Şartlar Altındaki Çimlenme ve Fide Büyümesine Bazı Bitki Büyüme Düzenleyicilerinin Etkileri

Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Fen Dergisi, cilt.1, ss.1-13, 2006 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Does Jasmonic Acid Prevent The Germination of Barley Seeds

Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Fen Dergisi, cilt.1, ss.35-41, 2006 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Aksu Çayı nın Su Kalitesi Değişimi Üzerine Bir Araştırma

Süleyman Demirel Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, cilt.9, ss.5-13, 2005 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Çam Pinus nigra Arn subsp pallasiana Lamb Holmboe Yapraklarında Egsoz Gazlarından Kaynaklanan Kurşun Pb Birikiminin Tespiti

Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, cilt.9, ss.6-10, 2005 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Cupressus sempervirens L ve Cedrus libani A Rich Yapraklarında Taşıtların Sebep Olduğu Kurşun Pb Kirliliğinin Araştırılması

Balıkesir Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, cilt.7, ss.37-56, 2005 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

İğde Elaeagnus angustifolia L Yapraklarında Kurşun Pb Yoğunluğunun Araştırılması

Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, cilt.6, ss.191-196, 2002 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Alleviation of Salt-Induced Stress in Allium cepa L. by Exogenous Sodium Hypochlorite (NaClO) Treatment.

International Conference on Agriculture, Forest, Food Sciences and Technologies ICAFOF, 15 - 17 Mayıs 2017 Creative Commons License

Physiological and Anatomical Effects of Ascorbic acid in Barley (Hordeum vulgare L.) Exposed to NaCl Stress

International Conference on Agriculture, Forest, Food Sciences and Technologies ICAFOF, 15 - 17 Mayıs 2017 Creative Commons License

Alleviation of Salt Induced Stress in Allium cepa L by Exogenous Potassium Nitrate KNO3 Treatment

International Conference on Biological Sciences (ICBS), Konya, Türkiye, 21 - 23 Ekim 2016, ss.33 Creative Commons License

Physiological and Cytogenetical Effects of Royal Jelly in Allium cepa L Seeds Exposed to NaCl Stress

1st International Black Sea Congress on Environmental Sciences, Giresun, Türkiye, 31 Ağustos - 03 Eylül 2016

Role of Aloe vera L Leaf Extract on Physiological and Cytogenetical Parameters in Allium cepa L Exposed to Salinity

1st International Black Sea Congress on Environmental Sciences, Giresun, Türkiye, 31 Ağustos - 03 Eylül 2016