Aksu Çayı nın Su Kalitesi Değişimi Üzerine Bir Araştırma


KALYONCU H., BARLAS M., ERTAN Ö. O. , ÇAVUŞOĞLU K.

Süleyman Demirel Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, vol.9, no.1, pp.5-13, 2005 (Peer-Reviewed Journal)