Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Assessment of water quality and hydrogeochemical processes of Salda alkaline lake (Burdur, Turkey)

ENVIRONMENTAL MONITORING AND ASSESSMENT, cilt.191, sa.11, 2019 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Assessment of stream water chemistry and impact of geothermal fluid in the up-Buyuk Menderes Basin, Turkey

ENVIRONMENTAL SCIENCE AND POLLUTION RESEARCH, cilt.24, sa.34, ss.26806-26820, 2017 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Groundwater balance estimation and sustainability in the Sandikli Basin (Afyonkarahisar/Turkey)

JOURNAL OF EARTH SYSTEM SCIENCE, cilt.124, sa.4, ss.783-798, 2015 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Salda Gölü Güneyinin (Yeşilova/Burdur) Hidrojeolojisi ve Hidrojeokimyasal Özelliklerinin İncelemesi

Mühendislik Bilimleri ve Tasarım Dergisi, cilt.8, sa.1, ss.74-90, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Şuhut (Afyonkarahisar) Batısı Su Kaynaklarının Hidrojeoloji ve Hidrojeokimyasal İncelemesi

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DERGİSİ, cilt.23, sa.2, ss.273-283, 2019 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Standartlaştırılmış Yağış İndeksi (SYİ) Yöntemi İle Kuraklık Analizi Ve Kaklık (Honaz-Denizli) Ovasındaki Yeraltısuyu Değişimi

Mühendislik Bilimleri ve Tasarım Dergisi, cilt.7, sa.1, ss.152-160, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Dinar (Afyonkarahisar) Havzasındaki Su Kaynaklarının Hidrojeokimyasal Özelliklerinin Değerlendirilmesi

Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, cilt.22, sa.2, ss.1078, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Büyük Sincanlı (Sinanpaşa) Ovası (Afyonkarahisar) Su Kaynaklarının Hidrojeokimyasal Değerlendirilmesi

Mühendislik Bilimleri ve Tasarım Dergisi, cilt.6, sa.2, ss.239-249, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

APPLICATION OF A CONCEPTUAL WATER BUDGET MODEL FOR SALDA LAKE,(BURDUR/ TURKEY)

Mühendislik Bilimleri ve Tasarım Dergisi, cilt.6, sa.1, ss.29-37, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

SALDA GÖLÜ SU DENGESİ VE BÜTÇE BİLEŞENLERİNİN ETKİSİ, (BURDUR/TÜRKİYE)

Mühendislik Bilimleri ve Tasarım Dergisi, cilt.6, sa.1, ss.29-37, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hydrochemical Assessment of the Büyük Sincanlı (Sinanpaşa) Plain (Afyonkarahisar) Water Springs

Journal of Engineering Sciences and Design, cilt.6, sa.2, ss.239-249, 2018 (ESCI İndekslerine Giren Dergi)

Determination of stable isotope characteristics and natural radioactivity in drinking waters in Sandikli basin (Afyonkarahisar-Turkey)

PAMUKKALE UNIVERSITY JOURNAL OF ENGINEERING SCIENCES-PAMUKKALE UNIVERSITESI MUHENDISLIK BILIMLERI DERGISI, cilt.24, sa.3, ss.545-553, 2018 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Hydrogeochemical Characteristics of Assessment of Water Springs in the Dinar (Afyonkarahisar) Basin

Süleyman Demirel University Journal of Natural and Applied Sciences, cilt.22, sa.2, ss.1078-1086, 2018 (ESCI İndekslerine Giren Dergi)

Application of a Conceptual Water Budget Model for Salda Lake, (Burdur/ Turkey)

Journal of Engineering Sciences and Design, cilt.6, sa.1, ss.29-37, 2018 (ESCI İndekslerine Giren Dergi)

Sandıklı (Afyonkarahisar) Havzasında Yeraltısuyu Seviye Değişimini Etkileyen Faktörler

PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK BİLİMLERİ DERGİSİ, cilt.22, sa.3, ss.226-232, 2016 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Çivril-Baklan (Denizli) Ovasında Yeraltısuyuna İklim Değişikliğinin Etkisi

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, cilt.7, sa.1, ss.11-26, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Affecting factors the groundwater level changes in the Sandikli (Afyonkarahisar) basin

PAMUKKALE UNIVERSITY JOURNAL OF ENGINEERING SCIENCES-PAMUKKALE UNIVERSITESI MUHENDISLIK BILIMLERI DERGISI, cilt.22, sa.3, ss.226-232, 2016 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Işıklı Gölü’nü (Çivril-Denizli) Besleyen Su Kaynaklarının Hidrojeokimyasal Özellikleri

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, cilt.6, sa.2, ss.55-64, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Küçük Sincanlı Ovasının Hidrojeoloji İncelemesi

Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, cilt.16, sa.3, ss.269-278, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Küçük Sincanlı (Afyonkarahisar) Ovası Hidrojeoloji İncelemesi, Süleyman Demirel Üniversitesi

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DERGİSİ, cilt.16, sa.3, ss.269-279, 2012 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Hydrogeological Investigations of Sandikli Basin(Afyonkarahisar)-Preliminary Studies

Mühendislik Bilimleri ve Tasarım Dergisi, cilt.1, sa.3, ss.107-111, 2011 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Hydrogeological Investigations of Sandıklı Basin (Afyonkarahisar)- Preliminary Studies

Journal of Engineering Science and Design, cilt.1, sa.3, ss.107-111, 2011 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Sandıklı (Afyonkarahisar) Havzası Hidrojeoloji İncelemesi – Ön Araştırmalar

Mühendislik Bilimleri ve Tasarım Dergisi, cilt.1, sa.3, ss.107-111, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Sandıklı (Afyonkarahisar) Havzası Yeraltısuyu Bilançosu

Ekologiya ve Su Teserrüfatı jurnali, sa.5, ss.82-86, 2005 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Aydın köyü (Şuhut-Afyonkarahisar) ve civarındaki su kaynaklarının kullanılabilirliği

International Eurasian Conference on Science, Engineering and Technology (EurasianSciEnTech 2018), Ankara, Türkiye, 22 - 23 Kasım 2018, ss.2436-24442

Salda Gölü Havzası Yeraltısularının Hidrojeokimyasal Özellikleri ve Kalite Değerlendirmesi

HİDRO’2018 Ulusal Hidrojeoloji ve Su Kaynakları Sempozyumu, Türkiye, 27 - 29 Eylül 2018

Emirdağ (Afyonkarahisar) Ovası’ndaki Su Kaynaklarının Hidrojeokimyasal Değerlendirmesi

HİDRO'2018-ULUSAL HİDROJEOLOJİ VE SU KAYNAKLARI SEMPOZYUMU, Ankara, Türkiye, 27 - 29 Eylül 2018, ss.153-160

The Significance Of Radon Gas In Hudai Geothermal Waters Sandıklı AfyonkarahisarTurkey

50th Anniversary International Conference on Advances and Innovations in Engineering (ICAIE), 10 - 12 Mayıs 2017

Water Balance of the Salda Lake and the Influence of Budget Components, (Burdur/ Turkey),

IWA 2nd Regional Symposium on Water, Wastewater and Environment, 22 - 24 Mart 2017, cilt.652

Başköy Kaynaklarının (Ağlasun-Burdur) İçme Suyu Olarak Kullanılabilirliği,

2. Tıbbi Jeoloji Sempozyumu, Konya, Türkiye, 12 - 15 Kasım 2015, ss.75-76

Hüdai (Sandıklı- Afyonkarahisar) jeotermal alanındaki suların sürdürülebilir kullanımı.

Jeotermal Kaynaklar ve Sempozyumu ve Sergisi,, Ankara, Türkiye, 4 - 06 Kasım 2015, ss.339-347

Determination of stable isotope and natural radioactivity for drinking water in Sandıklı basin (Afyonkarahisar, Turkey).

WMESS-The World Multidisciplinary Earth Sciences Symposium, Prag, Çek Cumhuriyeti, 7 - 11 Eylül 2015, ss.123

The Meaning Of Hydrochemical And Isotopic Changes In Hudai Geothermal Waters, Sandikli, Afyonkarahisar, Turkey

International Association of Hydrogeologist 41st International Congress (IAH 2014), Groundwater: Challenges and Stratigies, Marrakech, Fas, 15 - 19 Ekim 2014, ss.156

Comparative Drought Analysis of Afyon-Sandikli By Means Of Reconnaissance Drought Index and Standardized Precipitation Index, Turkey

International Association of Hydrogeologist 41st International Congress (IAH 2014), Groundwater: Challenges and Stratigies, Marrakech, Fas, 15 - 19 Ekim 2014, ss.134

Environmental Impact of Geothermal Fluids on Surface Water In The Sandıklı Basin, Turkey,

International Association of Hydrogeologist 41st International Congress (IAH 2014), Groundwater: Challenges and Stratigies, Marrakech, Fas, 15 - 19 Ekim 2014, ss.143

Paleoclimatic Investigations Of Travertines In The Hudai Geothermal Field, Sandikli-Afyonkarahisar, Turkey,

International Association of Hydrogeologist 41st International Congress (IAH 2014), Groundwater: Challenges and Stratigies, Marrakech, Fas, 15 - 19 Ekim 2014, ss.145

Sandıklı (Afyonkarahisar) Havzası Yeraltısuyu Kalitesinin Değerlendirilmesi

Baki Canik Su Medeniyeti Sempozyumu, Aksaray, Türkiye, 7 - 09 Ekim 2013, ss.155

Sustainable Water Management of Başköy springs (Ağlasun-Burdur/Turkey),

The Second International Conference on Water, Energy and Environment (ICWEE),Izmir Katip Celebi University (IKCU), İzmir, Türkiye, 21 - 24 Eylül 2013, ss.154-165

Hüdai (Sandıklı) Jeotermal Sularının Güncel Su Kimyası ve İzotop Analizler ile Köken Değerlendirmesi,

X. Türk Kaplıca Tıbbı ve Balneoloji Kongresi, I. SPA ve Wellness Sempozyumu,, Balıkesir, Türkiye, 11 - 13 Nisan 2013, ss.145

Hüdai (Sandıklı) Jeotermal Sularının Güncel Sonuçlarla Tıbbi ve Biyoiklimsel Değerlendirmesi,

X. Türk Kaplıca Tıbbı ve Balneoloji Kongresi, I. SPA ve Wellness Sempozyumu,, Balıkesir, Türkiye, 11 - 13 Nisan 2013, ss.123

Yeraltısuyu Bütçesi Hesaplamalarına bir Yaklaşım: Sandıklı (Afyon)Havzası Örneği

66. Türkiye Jeoloji Kurultayı, Ankara, Türkiye, 1 - 05 Nisan 2013, cilt.1, ss.268-269

The Origin and Sustainability of Hüdai Geothermal Waters Sandıklı Afyonkarahisar Turkey

39th IAH (International Association of Hydrogeologists) Congress, NIAGARA FALLS, Kanada, 16 - 21 Kasım 2012

The origin and sustainability of Hudai geothermal waters, Sandikli, Afyonkarahisar,Turkey

39th IAH (International Association of Hydrogeologists) Congress, Toronto, Kanada, 16 - 21 Eylül 2012, ss.154-157

Hüdai (Sandıklı) jeotermal sularının tıbbi ve balneolojik değerlendirmesi

Hüdai (Sandıklı) jeotermal sularının tıbbi ve balneolojik değerlendirmesi, Nevşehir, Türkiye, 12 - 14 Nisan 2012, ss.67

Hüdai (Sandıklı) jeotermal sularının kökeni,

IX. Ulusal Kaplıca Tıbbı ve Balneoloji Kongresi, Nevşehir, Türkiye, 12 - 14 Nisan 2012, ss.123

Sandıklı (Afyonkarahisar) Havzası Mevsimsel Nitrat Kirliliği

45. Yıl Jeoloji Sempozyumu, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Jeoloji Mühendisliği Bölümü,, Trabzon, Türkiye, 12 - 14 Ekim 2010, ss.134

Sandıklı (Afyonkarahisar) Havzasında Yeraltısuyu Kullanımının Getirdiği Sorunlar,

63. Türkiye Jeoloji Kurultayı., Ankara, Türkiye, 05 Nisan 2010 - 09 Ekim 2014, ss.45

Sandıklı (Afyonkarahisar) Havzasında Yeraltısuyu Kullanımının Getirdiği Sorunlar,

63. Türkiye Jeoloji Kurultayı., Ankara, Türkiye, 05 Nisan 2010 - 09 Ekim 2014, ss.45

Hydrogeological Investigations of Sandıklı Basin (Afyonkarahisar)-Preliminary Studies

International Symposium on Engineering and Architectural Sciences of Balkan, Caucasus and Turkic Republics, Isparta, Türkiye, 22 - 24 Ekim 2009, ss.178-183

Sandıklı (Afyonkarahisar) Havzası Yeraltısuyu Bilançosu

Su-Enerji-Sağlık (SES) Sempozyumu, Aksaray, Türkiye, 20 - 23 Ekim 2008, ss.56

Antalya Traverten Platosundaki Kirletici Unsurlar ve Etkileri

15. Yıl Mühendislik Mimarlık Sempozyumu, Isparta, Türkiye, 14 - 16 Kasım 2007, cilt.4, ss.154-161

Antalya İçmesuyu Havzalarının Kirlilik Tehditi Açısından Değerlendirilmesi

Antalya İçmesuyu ve Sorunları Sempozyumu, Türkiye, 15 - 16 Haziran 2006, cilt.1, ss.113-120

Antalya İçme Suyu Havzalarının Kirlilik Tehdidi Açısından Değerlendirilmesi

Antalya İçme Suyu ve Sorunları Sempozyumu, Antalya, Türkiye, 15 - 16 Haziran 2006, ss.113-120

Senirkent-Uluborlu (Türkiye) Havzası Alüvyon Akifer Yeraltısuyu Potansiyeli

The III. International Scientific And Practical Conference, Baku, Azerbaycan, 6 - 07 Haziran 2006

Senirkent-Uluborlu (Isparta) Havzası Su Kalitesi ve Kirliliği

Mühendislik Jeolojisinde Çağdaş Uygulamalar Sempozyumu, Denizli, Türkiye, 25 - 27 Mayıs 2006, ss.337-346

Groundwater Potential of Senirkent - Uluborlu (Isparta-Turkey) Basin

International Earth Sciences Colloquium on the Aegean Region (IESCA), İzmir, Türkiye, 4 - 07 Ekim 2005, ss.289-294

Gelendost - Yalvaç (Isparta) Çevresinin Jeolojik Ve Tektonik Özelliklerinin Uzaktan Algılama Yöntemleri Kullanılarak Belirlenmesi

20. Yıl Sempozyumu 20. Yıl Sempozyumu, SDÜ, Mühendislik Mimarlık Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü, Türkiye, 14 - 16 Mayıs 2003

Kitap & Kitap Bölümleri

Geothermal Potential and Circulation Depth of Hüdai Thermal Springs (Sandıklı-Afyonkarahisar, Türkiye) Using Magnetic, Geothermometry and Heat Flow Data

Advances in Modeling and Interpretation in Near Surface Geophysics, Arkoprovo Biswas, Shashi Prakash Sharma, Editör, Springer Nature Switzerland AG, ss.335-362, 2020

Geothermal Potential and Circulation Depth of Hüdai Thermal Springs (Sandıklı-Afyonkarahisar, Türkiye) Using Magnetic, Geothermometry and Heat Flow Data.

Advances in Modeling and Interpretation in Near Surface Geophysics, Biswas A.,Sharma S., Editör, Springer, London/Berlin , Chur, ss.335-362, 2020