Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

A RESEARCH ON AWARENESS OF E-HEALTH PRACTICES

JOURNAL OF MEHMET AKIF ERSOY UNIVERSITY ECONOMICS AND ADMINISTRATIVE SCIENCES FACULTY, cilt.6, ss.510-522, 2019 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Mobil Sağlık Uygulamalarının Güvenliğine İlişkin Haberler Aracılığıyla Yaşanan Etik Sorunların Değerlendirilmesi

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, cilt.18, ss.129-146, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Politika Transferi Süreci Açısından Türk Sağlık Sisteminde Aile Hekimliği Modelinin Değerlendirilmesi

Gümüşhane Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Elektronik Dergisi, cilt.9, ss.22-50, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Sosyal Devletten Neoliberal Devlete Türk Sağlık Sektöründeki Paydaşların Sağlıkta Dönüşüm Algısı

Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, cilt.19, ss.65-80, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

TÜRKİYE’DE AŞI REDDİ GERÇEĞİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

3rd International Health Sciences and Management Conference, SOFYA, Bulgaristan, 3 - 05 Ekim 2018

SAĞLIKTA ŞİDDET VAKALARI ÜZERİNE BİR İNCELEME

2. Uluslararası 12. Ulusal Sağlık ve Hastane İdaresi Kongresi, Muğla, Türkiye, 11 - 13 Ekim 2018

ABD’DE OBAMA VE TRUMP DÖNEMİ SAĞLIK POLİTİKALARI: ABD SAĞLIK SİSTEMİNDE NELER OLUYOR?

2. Uluslararası 12. Ulusal Sağlık ve Hastane İdaresi Kongresi, Muğla, Türkiye, 11 - 13 Ekim 2018

An Analysis of The Current Situation of EU Countries in Terms of Health Systems

2nd Congress on International Economic and Administrative Perspectives: Sustainable Global Competition, 5 - 07 Ekim 2017, ss.195-199

Dünyada Ve Türkiye’de Kamu Özel Ortaklığı Modeli: Teorik Bir İnceleme

International Social Sciences and Humanities Berlin Conference, 18 - 21 Mayıs 2017

Sağlık Hizmetlerinde Rekabet Analizi: Isparta İli Üzerine Bir Değerlendirme

1. Uluslararası 11. Sağlık ve Hastane İdaresi Kongresi (HHAC2017), 13 - 15 Ekim 2017

The Analysis Of The Developments Within Turkish Health Sector Through EU Progress Reports

6th International Humanities and Social SciencesConference, 26 - 29 Ocak 2017

Sağlık Hizmetlerinde Yerelleşme ve Özerkleşme Odaklı Uygulamalar Üzerine Bir Analiz

International Congress Of Management Economy And Policy, İstanbul, Türkiye, 26 - 27 Kasım 2016

Sağlık Sektöründe Örgütsel Yapı Üzerine Bir Analiz

Congress on International Economic and Administrative Perspectives (CIEP): New Regional Visions, 28 - 30 Eylül 2016

Kitap & Kitap Bölümleri

Üçüncü Yılda İlham Veren Üniversite

Süleyman Demirel Üniversitesi Yayınları, Konya, 2018

Türk Kamu Yönetimi Açısından Göç Politikası Ve Teşkilat Yapısı: Güncel Bir Perspektif

21.Yüzyılda Uluslararası Göç ve Mülteciler: Bir Türkiye Perspektifi, HASAN HÜSEYİN AYGÜL, ERDAL EKE, Editör, NOBEL AKADEMİK YAYINCILIK, ss.37-72, 2018

2. Yılda İlham Veren Üniversite

Süleyman Demirel Üniversitesi, Konya, 2017

Örgütlerde Yönetim Süreci Açısından İnformal İletişimin Rolü

Yönetimde İnformalite Buz Dağının Görünmeyen Yüzü, Erdem Ramazan, Editör, BETA BASIM YAYIM, ss.217-246, 2017

Rumour Management in Organisations in Terms of Public Relations:An Overview of Turkey

Practice Fields in Public Relations: The Panorama of Turkey, Arklan Ümit, Editör, Peter Lang GmbH, ss.201-224, 2017