Sağlık Sektöründe İnsan Kaynakları Politikası: Hemşireler Üzerine Bir Çalışma


SONGUR A. , EKE E. , DEMİRTAŞ İ.

1. Uluslararası 11. Sağlık ve Hastane İdaresi Kongresi (HHAC2017), 13 - 15 Ekim 2017

  • Yayın Türü: Bildiri / Özet Bildiri