ORGANİZASYON VE HİZMET SUNUMU AÇISINDAN YERELLEŞME VE ÖZERKLEŞME: SAĞLIK SEKTÖRÜ ÖRNEĞİ


EKE E. , ÜNAL B.

IV.Yıldız Sosyal Bilimler Kongresi, 21 - 22 Aralık 2017

  • Yayın Türü: Bildiri / Özet Bildiri