Sağlık Hizmeti Kullanımında Bireylerin Geleneksel ve Alternatif Yöntemlere İlişkin Tutumlarının Değerlendirilmesi


EV KOCABAŞ D., EKE E., DEMİR M.

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, vol.19, no.1, pp.63-80, 2019 (Peer-Reviewed Journal)