Dünyada Ve Türkiye’de Kamu Özel Ortaklığı Modeli: Teorik Bir İnceleme


GÖKKAYA D., EKE E.

International Social Sciences and Humanities Berlin Conference, 18 - 21 May 2017

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text