Dünyada Ve Türkiye’de Kamu Özel Ortaklığı Modeli: Teorik Bir İnceleme


GÖKKAYA D., EKE E.

International Social Sciences and Humanities Berlin Conference, 18 - 21 Mayıs 2017

  • Yayın Türü: Bildiri / Tam Metin Bildiri