Publications & Works

Articles Published in Other Journals

İlaç Politikaları ve Uygulamaları Bağlamında Bireylerin İlaç Kullanma Davranışları Üzerine Bir Araştırma: Isparta İli Örneği

Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, vol.24, no.4, pp.1067-1087, 2019 (Peer-Reviewed Journal)

Kuşaklar Bağlamında Tüketici Sağlığı Bilişimine Yönelik Bir Araştırma

Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, vol.19, no.3, pp.335-358, 2019 (Peer-Reviewed Journal)

E-Sağlık Uygulamalarının Farkındalığına Yönelik Bir Araştırma

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, vol.6, no.2, pp.510-522, 2019 (Peer-Reviewed Journal)

A RESEARCH ON AWARENESS OF E-HEALTH PRACTICES

JOURNAL OF MEHMET AKIF ERSOY UNIVERSITY ECONOMICS AND ADMINISTRATIVE SCIENCES FACULTY, vol.6, no.2, pp.510-522, 2019 (Peer-Reviewed Journal) Sustainable Development identifier

E-SAĞLIK UYGULAMALARININ FARKINDALIĞINA YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, vol.6, no.2, pp.510-522, 2019 (Peer-Reviewed Journal)

Bireylerin Sağlık Bilgisi Arama Davranışlarının Değerlendirilmesi: Isparta İli Örneği

Hacettepe Sağlık İdaresi Dergisi, vol.22, no.2, pp.401-436, 2019 (Peer-Reviewed Journal)

Uluslararası Aktörlerin Küresel Sağlık Politikaları Üzerine Etkileri: Teorik Bir İnceleme

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, vol.11, no.28, pp.388-407, 2019 (Peer-Reviewed Journal) Sustainable Development

Geçmişten Günümüze İngiltere Sağlık Politikaları: Ulusal Sağlık Sistemi Odaklı Güncel Bir Perspektif

OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi, vol.11, no.18, pp.2687-2707, 2019 (Peer-Reviewed Journal) Sustainable Development

SAĞLIK HİZMETİ KULLANIMINDA BİREYLERİNGELENEKSEL VE ALTERNATİF YÖNTEMLERE İLİŞKİNTUTUMLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

Bolu Abant İzzet Baysal Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, vol.19, no.1, pp.63-80, 2019 (Peer-Reviewed Journal)

Sağlık Hizmeti Kullanımında Bireylerin Geleneksel ve Alternatif Yöntemlere İlişkin Tutumlarının Değerlendirilmesi

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, vol.19, no.1, pp.63-80, 2019 (Peer-Reviewed Journal)

MOBİL SAĞLIK UYGULAMALARININ GÜVENLİĞİNEİLİŞKİN HABERLER ARACILIĞIYLA YAŞANAN ETİKSORUNLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ

Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, vol.3, no.18, pp.129-145, 2018 (Peer-Reviewed Journal)

Politika Transferi Süreci Açısından Türk Sağlık Sisteminde Aile Hekimliği Modelinin Değerlendirilmesi

Gümüşhane Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Elektronik Dergisi, vol.9, no.25, pp.22-50, 2018 (Peer-Reviewed Journal)

Mobil Sağlık Uygulamalarının Güvenliğine İlişkin Haberler Aracılığıyla Yaşanan Etik Sorunların Değerlendirilmesi

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, vol.18, no.3, pp.129-146, 2018 (Peer-Reviewed Journal)

Sağlık Hizmetlerinde Yerelleşme Ve Özerkleşme Odaklı Uygulamalar Üzerine Bir Analiz

Namık Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Metinleri Dergisi, pp.540-555, 2016 (Peer-Reviewed Journal)

Sosyal Devletten Neoliberal Devlete Türk Sağlık Sektöründeki Paydaşların Sağlıkta Dönüşüm Algısı

Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, vol.19, no.1, pp.65-80, 2014 (Peer-Reviewed Journal)

Yerel Yönetimlerde Kamu Özel Ortaklığı Uygulaması Büyükkabaca Belediyesi Örneği

Uluslararası Alanya İşletme Fakültesi Dergisi, vol.5, no.3, pp.9-17, 2013 (Peer-Reviewed Journal)

Türkiye de Sağlık Politikalarınin Dönüşümü Sağlık Bakanlıği nin Taşra Örgütlenmesi Üzerinden Bir Analiz

Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, vol.15, no.2, pp.33-62, 2013 (Peer-Reviewed Journal)

Sağlık Hizmetlerinde Kamu Özel Ortaklığı Uygulaması

Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, vol.17, no.3, pp.1-23, 2012 (Peer-Reviewed Journal)

Türkiye Avrupa Birliği İlişkilerinin Türk Anayasal Demokrasisi Üzerine Etkisi

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, vol.13, no.2, pp.133-149, 2012 (Peer-Reviewed Journal)

Siyasal Propaganda Araçlarının Seçmen Davranışı Üzerindeki Etkisine Yönelik Seçmen Algısı Isparta Örnek Olayı

Uluslararası Alanya İşletme Fakültesi Dergisi, vol.4, no.1, pp.115-126, 2012 (Peer-Reviewed Journal)

Türk Telekomünikasyon Sektöründe Serbestleşme

SDÜ VİZYONER DERGİSİ, vol.2, no.1, pp.85-106, 2010 (Peer-Reviewed Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Sağlık Davranışı Açısından Obezite Algısı

3. Uluslararası 13. Ulusal Sağlık ve Hastane İdaresi Kongresi, 10 - 13 October 2019, pp.1347-1357 Sustainable Development

Serbest Eczanelere Ve Eczacılara Yönelik Bireylerin Algısı

3. Uluslararası 13. Ulusal Sağlık ve Hastane İdaresi Kongresi, 10 - 13 October 2019, pp.458-470

SAĞLIK DAVRANIŞI AÇISINDAN OBEZİTE ALGISI

3.Uluslararası ve 13.Ulusal Hastane ve Sağlık İdaresi Kongresi, Sakarya, Turkey, 10 - 13 October 2019, pp.1341-1351 Sustainable Development

Bireylerin Aşıya Yönelik Algısı: Isparta İli Üzerine Bir Araştırma

3. Uluslararası 13. Ulusal Sağlık ve Hastane İdaresi Kongresi, 10 - 13 October 2019, pp.1336-1346 Sustainable Development

Sağlık Bilgisi Arama Davranışı Üzerine Bir Araştırma

3. Uluslararası 13. Ulusal Sağlık ve Hastane İdaresi Kongresi, 10 - 13 October 2019, pp.1579-1590

Sağlık Yönetimi Alanında Yapılan Akademik Çalışmalar Üzerine Bir Analiz

4. International Health Sciences and Management Conference, 20 - 23 June 2019, pp.260-267

Yerel Yönetimlerde Sağlık Hizmet Sunumu: Batı Akdeniz Bölgesi Örneği

4. International Health Sciences and Management Conference, 20 - 23 June 2019, pp.388-398

TÜRKİYE’DE AŞI REDDİ GERÇEĞİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

3rd International Health Sciences and Management Conference, SOFYA, Bulgaria, 3 - 05 October 2018 Sustainable Development

SAĞLIKTA ŞİDDET VAKALARI ÜZERİNE BİR İNCELEME

2. Uluslararası 12. Ulusal Sağlık ve Hastane İdaresi Kongresi, Muğla, Turkey, 11 - 13 October 2018

ABD’DE OBAMA VE TRUMP DÖNEMİ SAĞLIK POLİTİKALARI: ABD SAĞLIK SİSTEMİNDE NELER OLUYOR?

2. Uluslararası 12. Ulusal Sağlık ve Hastane İdaresi Kongresi, Muğla, Turkey, 11 - 13 October 2018

İNGİLTERE SAĞLIK POLİTİKALARI ÖZELİNDE GÜNCEL BİRPERSPEKTİF

2. Uluslararası 12. Ulusal Sağlık ve Hastane İdaresi Kongresi, Muğla, Turkey, 11 - 13 October 2018 Sustainable Development

An Analysis of The Current Situation of EU Countries in Terms of Health Systems

2nd Congress on International Economic and Administrative Perspectives: Sustainable Global Competition, 5 - 07 October 2017, pp.195-199

Dünyada Ve Türkiye’de Kamu Özel Ortaklığı Modeli: Teorik Bir İnceleme

International Social Sciences and Humanities Berlin Conference, 18 - 21 May 2017

Mobil Sağlık Uygulamalarının Etik Boyutuna Dair Nitel Bir Çalışma

1. Uluslararası 11. Sağlık ve Hastane İdaresi Kongresi (HHAC2017), 13 - 15 October 2017

Sağlık Hizmetlerinde Rekabet Analizi: Isparta İli Üzerine Bir Değerlendirme

1. Uluslararası 11. Sağlık ve Hastane İdaresi Kongresi (HHAC2017), 13 - 15 October 2017

Sağlık Sektöründe İnsan Kaynakları Politikası: Hemşireler Üzerine Bir Çalışma

1. Uluslararası 11. Sağlık ve Hastane İdaresi Kongresi (HHAC2017), 13 - 15 October 2017 Sustainable Development

E-Diseases Caused by Technology Addiction and Their Effects: An Evaluation Based on Individual and Community Health

1st International 11th Conference of Health and Hospital Administration, 13 - 15 October 2017, pp.311-312

The Analysis Of The Developments Within Turkish Health Sector Through EU Progress Reports

6th International Humanities and Social SciencesConference, 26 - 29 January 2017

Sağlık Hizmetlerinde Yerelleşme ve Özerkleşme Odaklı Uygulamalar Üzerine Bir Analiz

International Congress Of Management Economy And Policy, İstanbul, Turkey, 26 - 27 November 2016

Sağlık Sektöründe Örgütsel Yapı Üzerine Bir Analiz

Congress on International Economic and Administrative Perspectives (CIEP): New Regional Visions, 28 - 30 September 2016

Books & Book Chapters

Sağlıklı Toplum Açısından Küresel Bir Tehdit : Obezite Hastalığı ve Bireylerdeki Farkındalık Düzeyi

in: Sağlık Yönetiminden Güncel Tartışmalar, erdal eke, Editor, nobel akademik yayıncılık, Ankara, pp.255-286, 2020

Türkiye’de Dijital Bağımlılığa Yönelik Politikalar Üzerine Bir Betimleme

in: Dijital Çocukluk ve Dijital Ebeveynler: Dijital Nesillerin Teknoloji Bağımlılığı, Hasan Hüseyin Aygül, Erdal Eke, Editor, NOBEL AKADEMİK YAYINCILIK, pp.207-252, 2019

Dışişleri Bakanlığı

in: Türkiye Cumhuriyeti Bakanlıklar Tarihi, Altunok, Mustafa, Altunok, Hatice, Bakırcı, Fahri, Gedikkaya, Fatma Gül, Aydın, Abdullah, Editor, Türk İdari Araştırmalar Vakfı, Ankara, pp.253-304, 2019

Üniversitelerde Akademik-İdari Personel İlişkisi

in: Akademide Arka Sokaklar Türkiye’deki Üniversitelerin İnformal Yüzü, Ramazan ERDEM, Editor, Nobel Akademik Yayıncılık, Ankara, pp.213-238, 2019

The Turkish Public Administration, MigrationPolicy and Organizational Structure: A Current Perspective

in: International Migration and Refugees in the 21st Century: A Perspective of Turkey, Aygül, Hasan Hüseyin, Eke, Erdal., Editor, NOBEL AKADEMİK YAYINCILIK, pp.39-76, 2019 Sustainable Development

Üniversitelerde Akademik Ve İdari Personel İlişkisi

in: Akademide Arka Sokaklar -Türkiye’deki Üniversitelerin İnformal Yüzü, ERDEM RAMAZAN, Editor, NOBEL AKADEMİK YAYINCILIK, pp.215-240, 2019

Türk Yükseköğretim Sisteminde Doçentlik Süreci

in: Akademide Arka Sokaklar-Türkiye’deki Üniversitelerin İnformal Yüzü, ERDEM RAMAZAN, Editor, NOBEL AKADEMİK YAYINCILIK, pp.191-214, 2019

Üçüncü Yılda İlham Veren Üniversite

Süleyman Demirel Üniversitesi Yayınları, Konya, 2018

Türk Kamu Yönetimi Açısından Göç Politikası Ve Teşkilat Yapısı: Güncel Bir Perspektif

in: 21.Yüzyılda Uluslararası Göç ve Mülteciler: Bir Türkiye Perspektifi, HASAN HÜSEYİN AYGÜL, ERDAL EKE, Editor, NOBEL AKADEMİK YAYINCILIK, pp.37-72, 2018 Sustainable Development

2. Yılda İlham Veren Üniversite

Süleyman Demirel Üniversitesi, Konya, 2017

Örgütlerde Yönetim Süreci Açısından İnformal İletişimin Rolü

in: Yönetimde İnformalite Buz Dağının Görünmeyen Yüzü, Erdem Ramazan, Editor, BETA BASIM YAYIM, pp.217-246, 2017 Sustainable Development

Rumour Management in Organisations in Terms of Public Relations:An Overview of Turkey

in: Practice Fields in Public Relations: The Panorama of Turkey, Arklan Ümit, Editor, Peter Lang GmbH, pp.201-224, 2017