Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Test Of ‘Twin Deficit Hypothesis’ For Turkey: An Analysis For 2001-2014 Period

Ömer Halis Demir Üniversitesi İİBF Dergisi, ss.211-228, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Türkiye’de Tasarruf, Yatırım, Cari Açık ve Büyüme:1980 -2014 Dönemi Üzerine Bir Nedensellik İlişkisi Analizi

Çankırı Karatekin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, cilt.7, ss.273-300, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Kamu Yatırımlarının Planlanmasında Fayda Maliyet Analizinin Uygulanabilirliği

Prof. Dr. Mualla Öncel'e Armağan Kitabı, cilt.1, ss.301-316, 2010 (Hakemsiz Dergi)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

TÜRKİYE’DE BÜYÜKŞEHİR BELEDİYELERİNİN MALİ SORUNLARI ÖZELİNDE BÜTÇEDENKLİĞİ SORUNU

11th International Conference of Strategic Research on Scientific Studies and Education, Antalya, Türkiye, 8 - 10 Kasım 2019, cilt.1, ss.17

Türkiye ve Seçilmiş OECD Ülkelerinde Toplam Vergi Yükünün Değerlendirilmesi

Innovation and Global Issues in Social Sciences III, Antalya, Türkiye, 26 - 29 Nisan 2018, cilt.1, no.1, ss.568-577

GDP and Education Level Relationship: Panel Data Analysis on European Union Countries

Innovation and Global Issues in Social Sciences III, Antalya, Türkiye, 26 - 29 Nisan 2018, cilt.1, no.1, ss.253-260

1929 Dünya Ekonomik Krizinin Atatürk Dönemi Ekonomi Politikalarına Yansıması

Uluslararası Türkiye Cumhuriyeti Sempozyumu, Isparta, Türkiye, 22 - 24 Kasım 2008, cilt.1, ss.829-833

Kitap & Kitap Bölümleri

YEREL YÖNETİM HİZMETLERİNİN FİNANSMANINDA BORÇLANMA VE BORÇ YÖNETİMİ

İDARİ VE MALİ AÇIDAN TÜRKİYE DE YEREL YÖNETİMLER, MECEK MEHMET, DOĞAN MESUT, PARLAK BEKİR, Editör, BEKAD YAYINEVİ, Ankara, ss.523-534, 2015