Ulusal İnovasyon Politikaları ve Kamu Harcamaları: Çeşitli Ülkeler Üzerine Bir Karşılaştırma


YAVUZ A., ALBENİ M., GÖZE KAYA D.

Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, vol.14, no.3, pp.65-90, 2009 (Peer-Reviewed Journal)