Yoksulluk ve Bazı Etki Faktörleri Arasındaki İlişki:Seçilmiş Ülkeler Üzerine Ampirik Bir Değerlendirme


GÖZE KAYA D.

International Conference on Empirical Economicsand Social Sciences (ICEESS’18), Balıkesir, Turkey, 27 - 28 June 2018

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Balıkesir
  • Country: Turkey