Türkiye’de Kamu Harcamalarının Toplam İstihdama Etkisi Üzerine Bir Değerlendirme


GÖZE KAYA D., DURGUN KAYGISIZ A., ALTUNTEPE N.

Afyon Kocatepe Üniversitesi İİBF Dergisi, vol.17, no.1, pp.83-96, 2015 (Peer-Reviewed Journal)