Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

GİYİM ALIŞVERİŞLERİNDE İÇGÜDÜSEL SATIN ALMA EĞİLİMLERİVE SATIN ALMA NEDENLERİ ÜZERİNE KARŞILAŞTIRMALI BİRUYGULAMA

Süleyman Demirel Üniversitesi İİBF Dergisi, cilt.23, ss.535-561, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Destinasyon Sloganlarında Kullanılan Temaların Analizi

Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, cilt.22, ss.1081-1090, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

The effect of experiential marketing on satisfaction of microblogging sites: A study on twitter users

International Journal of Social Ecology and Sustainable Development, cilt.6, ss.28-43, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) identifier

Duygusal Zeka ve Dürtüsel Satın Alma Davranışı İlişkisi

Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi, cilt.13, ss.207-238, 2013 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Duygusal Emek ve İşten Ayrılma Niyeti ilişkisi Turist Rehberleri Üzerinde Bir Araştırma

Seyahat ve Otel İşletmeciliği Dergisi, cilt.10, ss.107-123, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Relationship of Emotional Display Rules Job Oriented Attitutes A Research on Tourist Guides

International Journal of Multidisciplinary Thought, cilt.3, ss.291-296, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Tüketici Entrosentrizmi ve Menşe Ülke Etkisi Ekseninde Satın Alma Kararlarındaki Rolü: CETSCALE Ölçeği İle Bir Uygulama

ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ, cilt.13, ss.93-121, 2013 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Halkla İlişkiler Aracı Olarak Sosyal Medyanın Kullanımı ve Yeni Stratejiler

Sosyal Ve Beşeri Bilimler Dergisi, cilt.5, ss.174-185, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Gender Differences in Impulse Buying

International Journal of Business and Management Studies, cilt.2, ss.519-531, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Tüketim Nesnesi Olarak Sağlıklı Olma Kültürü Healthism Üzerine Nitel Bir Ön Çalışma

Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, ss.221-230, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Rekabetçi Avantaj Yaratma Çerçevesinde KOBİ lerde E Ticaret ve E Ticaretin Stratejik Kullanımı

Süleyman Demirel Üniversitesi İİBF Dergisi, cilt.13, ss.277-291, 2008 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Analitik Hiyerarşi Yaklaşımı ile Otomobil Seçimi

Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, cilt.1, ss.21-33, 2005 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

ALTERNATİF TURİZMDE YENİ BİR SAHA: LAVANTA BAHÇELERİ

17.Ulusal Turizm Kongresi, Muğla, Türkiye, 20 - 23 Ekim 2016, cilt.1, ss.613-619

The Usage of E Health in the Sustainability of Attitude and Behavioral Changes An Example on the Health Management Students

3rd International Symposium on Sustainable Development, Saraybosna, Bosna-Hersek, 31 Mayıs - 01 Haziran 2012, cilt.1, ss.401-410

Kitap & Kitap Bölümleri

Isparta İli Turizm Potansiyeli ve Swot Analizi

Isparta İli Turizm Sektörü Analizi, Dr. Öğr. Üyesi Özgür Davras, Editör, Adım Matbaacılık, Isparta, 2018

Ürün Politikaları ve Yönetimi

Pazarlama Yönetimi, Marangoz Mehmet, Editör, Beta, İstanbul, ss.261-296, 2017