Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

GİYİM ALIŞVERİŞLERİNDE İÇGÜDÜSEL SATIN ALMA EĞİLİMLERİVE SATIN ALMA NEDENLERİ ÜZERİNE KARŞILAŞTIRMALI BİRUYGULAMA

Süleyman Demirel Üniversitesi İİBF Dergisi, cilt.23, sa.2, ss.535-561, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Destinasyon Sloganlarında Kullanılan Temaların Analizi

Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, cilt.22, sa.4, ss.1081-1090, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Destinasyon Sloganlarında Kullanılan Temaların Analizi’xx,

Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

The effect of experiential marketing on satisfaction of microblogging sites: A study on twitter users

International Journal of Social Ecology and Sustainable Development, cilt.6, sa.1, ss.28-43, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) identifier

Akaryakıt İstasyonları Marka Konumlandırma Süreci Isparta da Çok Boyutlu Ölçekleme Analizi İle Bir Uygulama

Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, cilt.7, sa.17, ss.447-484, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Marka Bağlılığı ve Etnosentrizm Çerçevesinde Tüketici Satın Alma Davranışları

Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, sa.39, ss.91-110, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Duygusal Zeka ve Dürtüsel Satın Alma Davranışı İlişkisi

Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi, cilt.13, sa.26, ss.207-238, 2013 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Relationship of Emotional Display Rules Job Oriented Attitutes A Research on Tourist Guides

International Journal of Multidisciplinary Thought, cilt.3, sa.3, ss.291-296, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Duygusal Emek ve İşten Ayrılma Niyeti ilişkisi Turist Rehberleri Üzerinde Bir Araştırma

Seyahat ve Otel İşletmeciliği Dergisi, cilt.10, sa.3, ss.107-123, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Tüketici Entrosentrizmi ve Menşe Ülke Etkisi Ekseninde Satın Alma Kararlarındaki Rolü: CETSCALE Ölçeği İle Bir Uygulama

ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ, cilt.13, sa.1, ss.93-121, 2013 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Halkla İlişkiler Aracı Olarak Sosyal Medyanın Kullanımı ve Yeni Stratejiler

Sosyal Ve Beşeri Bilimler Dergisi, cilt.5, sa.1, ss.174-185, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Gender Differences in Impulse Buying

International Journal of Business and Management Studies, cilt.2, sa.1, ss.519-531, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Tüketim Nesnesi Olarak Sağlıklı Olma Kültürü Healthism Üzerine Nitel Bir Ön Çalışma

Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, sa.34, ss.221-230, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hastane İşletmelerinde İçsel Pazarlama Yaklaşımının İş Tatmini ve Örgütsel Bağlılık Üzerine Etkisi Isparta İli Örneği

Hacettepe Üniversitesi Sağlık İdaresi Dergisi, cilt.13, sa.2, ss.115-142, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Rekabetçi Avantaj Yaratma Çerçevesinde KOBİ lerde E Ticaret ve E Ticaretin Stratejik Kullanımı

Süleyman Demirel Üniversitesi İİBF Dergisi, cilt.13, sa.3, ss.277-291, 2008 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Analitik Hiyerarşi Yaklaşımı ile Otomobil Seçimi

Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, cilt.1, sa.2, ss.21-33, 2005 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Elektronik Devletin Boyutları ve Yarattığı Fırsatlar

Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, cilt.1, sa.2, ss.35-56, 2005 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Konaklama İşletmelerinde Müşteri Memnuniyetinin Ağızdan Ağıza İletişime Etkisi

20. Ulusal Turizm Kongresi, Eskişehir, Türkiye, 16 - 19 Ekim 2019, ss.159-165

ALTERNATİF TURİZMDE YENİ BİR SAHA: LAVANTA BAHÇELERİ

17.Ulusal Turizm Kongresi, Muğla, Türkiye, 20 - 23 Ekim 2016, cilt.1, ss.613-619

Relationship of Emotional Display Rules and Job Oriented Attitudes A Research on Tourist Guides

International Journal of Arts Sciences (IJAS) Conference, Prag, Prag, Çek Cumhuriyeti, 28 - 31 Mayıs 2013, cilt.3, ss.291-296

The Usage of E Health in Sustainability of Attitude and Behavioral Changes

3rd International Symposium on Sustainable Development, Saraybosna, Bosna-Hersek, 31 Mayıs - 01 Haziran 2012, ss.119

The Usage of E Health in the Sustainability of Attitude and Behavioral Changes An Example on the Health Management Students

3rd International Symposium on Sustainable Development, Saraybosna, Bosna-Hersek, 31 Mayıs - 01 Haziran 2012, cilt.1, ss.401-410

The Usage of E Health in Sustainability of Attitude and Behavioral Changes An Example on the Health Management Students

3rd International Symposium on Sustainable Development, Saraybosna, Bosna-Hersek, 31 Mayıs - 01 Haziran 2012, cilt.1, ss.401-410

Evaluation of the Alternative Tourism Resources of Isparta with a Grading System

The Regional Studies Association Research Network on Tourism and Regional Development - Knowledge Dynamics in the Diversification of Mass Tourism: Challenges for European and Mediterranean Destinations, Antalya, Türkiye, 25 - 27 Ocak 2012

An Ivestigation of The Perception Of Intellectual Capital By Top 500 Companies in Turkey

People and The Value Of An Organization - Social, Human and Intellectual Capital, International Conference, Czetoshowa University of Technology, Czestochowa, Polonya, 17 Haziran 2011, ss.229-238

Konaklama İşletmelerinde E İş Sürecinin Adaptasyonunun Teknoloji Kabullenme Modeli ve Planlı Davranış Teorisi Çerçevesinde Değerlendirilmesi

9. Ulusal Üretim Araştırmaları Kongresi Eskişehir OsmanGazi Üniversitesi, Eskişehir, Türkiye, 15 - 17 Ekim 2009, ss.161-168

E Turizm Kavramı ve Otel İşletmelerine Yansımaları

10. Ulusal Turizm Kongresi, Mersin Üniversitesi, Mersin, Türkiye, 21 - 24 Ekim 2009, cilt.1, ss.159

Experiential Marketing To Create Customer Value

First International Conferance on Management anda Economics: Current Issues in Emerging Economies in Global Perspective, Epoka University, Tirana, 28-29 March, Tirane, Arnavutluk, 28 - 29 Mart 2008, cilt.2, ss.480-488

Türkiye deki Krizler ve Çözüm Önerisi Olarak E Ticaret

IV. Ulusal Üretim Araştırmaları Sempozyumu Bildiriler Kitabı, Konya Selçuk Üniversitesi, Konya, Türkiye, 8 - 10 Ekim 2004, ss.237-244

Kitap & Kitap Bölümleri

Isparta İli Turizm Potansiyeli ve Swot Analizi

Isparta İli Turizm Sektörü Analizi, Dr. Öğr. Üyesi Özgür Davras, Editör, Adım Matbaacılık, Isparta, 2018

Ürün Politikaları ve Yönetimi

Pazarlama Yönetimi, Marangoz Mehmet, Editör, Beta, İstanbul, ss.261-296, 2017

Çok Boyutlu Ölçekleme (Multidimensional Scaling, MDS)

SPSS Uygulamalı Çok Değişkenli İstatistik Teknikleri, Kalaycı Şeref, Editör, Asil Yayın Dağıtım, Ankara, ss.379-399, 2005

Ansiklopedide Bölümler