İletişim

Adres Bilgileri

  • İİBF-A K1-37

  • Süleyman Demirel Üniversitesi İİBF İşletme Bölümü Doğu Kampüs - Isparta

E-posta Bilgileri