Eğitim Bilgileri

Yaptığı Tezler

  • 2009 Doktora

    Konaklama İşletmelerinde E-İş Sürecinin Adaptasyonunun Teknoloji Kabullenme Modeli ve Planlı Davranış Teorisi Çerçevesinde Değerlendirilmesi

    Süleyman Demirel Üniversitesi, Soyal Bilimler Enstitüsü, İşletme

  • 2004 Yüksek Lisans

    Türkiye'deki Krizler ve Çözüm Önerisi Olarak E-Ticaret Uygulamaları

    Süleyman Demirel Üniversitesi, Soyal Bilimler Enstitüsü, İşletme