Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Optimisation of nutrients and metals release from municipal sewage sludge by chemical extraction using Box-Behnken design

INTERNATIONAL JOURNAL OF GLOBAL WARMING, cilt.11, sa.3, ss.317-327, 2017 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

THE FERTILIZER EFFECT OF STRUVITE RECOVERED FROM DAIRY INDUSTRY WASTEWATER ON THE GROWTH AND NUTRITION OF MAIZE PLANT

FRESENIUS ENVIRONMENTAL BULLETIN, cilt.24, sa.10, ss.3155-3162, 2015 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Biodegradation of 4-CP in an activated sludge reactor: Effects of biosurfactant and the sludge age

JOURNAL OF HAZARDOUS MATERIALS, cilt.148, ss.151-157, 2007 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Effect of biosurfactant on 2,4-dichlorophenol biodegradation in an activated sludge bioreactor

PROCESS BIOCHEMISTRY, cilt.40, sa.8, ss.2745-2749, 2005 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Struvite Pyrolysate Recycling for Removing Ammonium from Baker s Yeast Industry Wastewater

Journal of Selcuk University Natural and Applied Science, ICOEST Conference 2013 (Special Issue - 2), sa.2, ss.499-506, 2013 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Effect of High Concentrations of 2,4-DCP on Activated Sludge

Journal of Engineering Sciences, Pamukkale University, cilt.13, ss.189-194, 2007 (Hakemli Üniversite Dergisi)

4-Klorofenolün Aktif Çamurda Kometabolik Ayrışması Üzerine Biyosurfaktan Etkisi

İTÜ Dergisi/e Su Kirlenmesi Kontrolü, cilt.16, sa.1, ss.15-23, 2006 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Klorofenollü Bileşiklerin Ayrışabilirliğinin Biyosurfaktan Kullanımı İle Hızlandırılması

Su Kirlenmesi Kontrolü Dergisi, cilt.14, sa.2, ss.23-30, 2004 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Membran Prosesiyle Süt Endüstrisi Atıksuyunun Arıtılabilirliği

SDÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, cilt.5, ss.198-205, 2001 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Çapraz Akışlı Mikrofiltrasyon Sistemiyle Evsel Atıksuların Arıtılması

SDÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, cilt.5, ss.206-213, 2001 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Release of Metals and Nutrients during Sewage Sludge Hydrolysis by Rhamnolipid and Saponin

4th International Conference on Recycling and Reuse, İstanbul, Türkiye, 24 - 26 Ekim 2018

Novel Coagulants for Wastewater Treatment

ICOCEE, 3rd International Conference on Civil and Environmental Engineering, İzmir, Türkiye, 24 - 27 Nisan 2018, cilt.1, ss.613

Recovery of Metals from Industrial Sludge in the Presence of Biosurfactants

PTIM 2017, 2nd International Conference on Pollutant Toxic Ions and Molecules, Lisbon, Portekiz, 6 - 09 Kasım 2017, ss.224

Effects of Biosurfactants on Metals Extraction from Sewage Sludge

PTIM 2017, 2nd International Conference on Pollutant Toxic Ions and Molecules, Lisbon, Portekiz, 6 - 09 Kasım 2017, ss.150

Evaluation of the Effect of Saponin Obtained from Soapwort Plant on the Tannery Sludge

International Congress of the New Approaches and Technologies for Sustainable Development, Isparta, Türkiye, 21 - 24 Eylül 2017, ss.270-271

Recovery of Phosphorus and Nitrogen from Sewage Sludge as Struvite with a Combination Process of Alkali Hydrolysis and Thermal Treatment

3rd International Conference on Recycling and Reuse, İstanbul, Türkiye, 28 - 30 Eylül 2016, ss.117-118

Phosphorus recovery from hydrolysed sewage sludge liquid containing metals using donnan dialysis

Proceedings of the 2nd World Congress on New Technologies, NEWTECH 2016, Budapest, Macaristan, 18 - 19 Ağustos 2016 identifier

Arıtma Çamurlarından Ağır Metal Giderim Yöntemlerinin Değerlendirilmesi

7. Ulusal Katı Atık Yönetimi Kongresi UKAY’2015, Gaziantep, Türkiye, 14 - 16 Ekim 2015, ss.59

Effect of Metals on Phosphorus and Nitrogen Release from Sewage Sludge by Chemical Hydrolysis

World Multidisciplinary Earth Sciences Symposium, WMESS 2015, Prague, Çek Cumhuriyeti, 7 - 11 Eylül 2015

Optimization of Nutrients and Metals Release from Municipal Sewage Sludge by Chemical Extraction using Box-Behnken Design

R&R, 2014, 2nd International Conference on Recycling and Reuse, İstanbul, Türkiye, 4 - 06 Haziran 2014, ss.159-160

Investigation of Chromium Release in Acidic/Alkaline Conditions from Isparta Tannery Industry Sewage Sludge

ECSM 2014, 4th European Conference on Sludge Management, İzmir, Türkiye, 26 - 27 Mayıs 2014, ss.68

Struvite Pyrolysate Recycling for Removing Ammonium from Baker’s Yeast Industry Wastewater

International Conference on Environmental Science and Technology ICOEST’2013, Nevşehir, Türkiye, 18 - 21 Haziran 2013, ss.146-147

Tehlikeli Maddelerle Kontamine Olmuş Ambalaj Atıklarının Yeniden Kullanımı

4. Ulusal Katı Atık Yönetimi Kongresi, Antalya, Türkiye, 17 - 20 Ekim 2012, ss.49

Süt İşleme Endüstri Atıksuyundan Yansıma Yüzey Metodu Kullanılarak Elde Edilen Strüvitin Mısır Bitki Büyümesi Üzerine Etkisi

İTÜ 13. Endüstriyel Kirlenme Kontrolü Sempozyumu EKK 2012, İstanbul, Türkiye, 17 - 19 Ekim 2012, ss.1-8

Application of Full Factorial Design for Ammonium and Phosphate Recovery from Dairy Processing Industry by Chemical Precipitation.

8th International IWA Symposium on Waste Management Problems in Agro-Industries, İzmir, Türkiye, 22 - 24 Haziran 2011, ss.489-496

Struvite Precipitation as an Alternative Approach for The Nutrient Recovery and Reuse from Wastewater

8th International IWA Symposium on Waste Management Problems in Agro-Industries, İzmir, Türkiye, 22 - 24 Haziran 2011, ss.669-676

Recovery of Nutrients from Anaerobic Co-Digestion Effluents of Poultry Manure and Sewage Sludge as Struvite

Nutrient Recovery and Management Conference, IWA, WEF,, Miami, Amerika Birleşik Devletleri, 9 - 12 Ocak 2011, ss.725-747

Anaerobik Çürütücü Çıkış Suyundan Strüvit Çökeltimi ile Nütrient Giderimi ve Geri Kazanımı.

Çevre Mühendisleri Odası 8. Ulusal Çevre Mühendisliği Kongresi, Antalya, Türkiye, 12 - 14 Kasım 2009, ss.363-373

Communication Problems during an Emergency and Lessons Learned

NATO Advanced Research Workshop on Optimisation of Disaster Forecasting and Prevention Measures in the Context of Human and Social Dynamics, Chisinau, Moldova, 7 - 10 Nisan 2008, cilt.52, ss.278-286 identifier

Influence of Operational Parameters on 2,4-Dichlorophenol in Biosurfactant Supplemented Activated Sludge Process

Chania 2008, 1st International Conference on "Hazardous Waste Management, Chania, Yunanistan, 1 - 03 Ekim 2008, ss.133-134

Üniversitelerde Tehlikeli Atık Yönetimi

Çevre Sorunları Sempozyumu Kocaeli-2008, Kocaeli, Türkiye, 14 - 17 Mayıs 2008, ss.156

Biodegradation of 4-Chlorophenol in Biosurfactant Supplemented Activated Sludge.

International Conference on Environment: Survival and Sustainability, Near East University, Nicosia-Northern Cyprus, Nicosia, Kıbrıs (Kktc), 19 - 24 Şubat 2007, ss.453-454

4-Klorofenolün Aktif Çamurda Kometabolik Ayrışması Üzerine Biyosurfaktan Etkisi

İTÜ 10. Endüstriyel Kirlenme Kontrolü Sempozyumu EKK'06, İstanbul, Türkiye, 7 - 09 Haziran 2006, ss.91-98

Klorofenollü Bileşiklerin Ayrışabilirliğinin Biyosurfaktan Kullanımı İle Hızlandırılması

İTÜ 9. Endüstriyel Kirlenme Kontrolü Sempozyumu EKK 2004, İstanbul, Türkiye, 2 - 04 Haziran 2004, ss.205-212

Kitap & Kitap Bölümleri

Recovery of Phosphorus and Nitrogen from Sewage Sludge as Struvite Using a Combined Alkali Hydrolysis and Thermal Treatment Process

Recycling and Reuse Approaches for Better Sustainability. Environmental Science and Engineering., Balkaya N., Guneysu S., Editör, Springer, Cham, ss.75-85, 2019

Biodegradation of 4-Chlorophenol in Biosurfactant Supplemented Activated Sludge Chapter 79 Survival and Sustainability

SURVIVAL AND SUSTAINABILITY: ENVIRONMENTAL CONCERNS IN THE 21ST CENTURY, Gökçekuş Hüseyin, Türker Umut, James W. LaMoreaux, Editör, Springer Berlin Heidelberg, ss.841-849, 2011

Enhanced Biodegradation of 4-Chlorophenol using Biosurfactant in an Activated Sludge

Current Research, Technology and Education Topics in Applied Microbiology and Microbial Biotechnology, A. Méndez-Vilas, Editör, Formatex, Badajoz, ss.1235-1240, 2010

Enhanced Biodegradation of 4-Chlorophenol using Biosurfactant in an Activated Sludge

Current Research Technology and Education Topics in Applied Microbiology and Microbial Biotechnology, A. Méndez-Vilas, Editör, Formatex, ss.1235-1240, 2010

Communication Problems during an Emergency and Lessons Learned

Optimisation of Disaster Forecasting and Prevention Measures in the Context of Human and Social Dynamics,, Ion Apostol, David L. Barry, Wilhelm G. Coldewey, Dieter W.G. Reimer, Editör, Ios Press Bv, Amsterdam, ss.278-286, 2009

Diğer Yayınlar