TOPLUMDA ÇEVRE DUYARLILIĞININ DEĞERLENDİRİLMESİ - BİR LİTERATÜR TARAMASI


Aydemir H., Uysal A.

ULUSLARARASI MULTİDİSİPLİNER AKADEMİK ARAŞTIRMALAR DERGİSİ, vol.9, no.1, pp.31-40, 2022 (Peer-Reviewed Journal)