Akademik İdari Deneyim

Akademik Unvanlar

 • 2019 - Devam Ediyor Prof.Dr.

  Süleyman Demirel Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Çevre Mühendisliği Bölümü

 • 2014 - 2019 Doç.Dr.

  Süleyman Demirel Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Çevre Mühendisliği Bölümü

 • 2009 - 2014 Yrd.Doç.Dr.

  Süleyman Demirel Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Çevre Mühendisliği Bölümü

 • 2008 - 2009 Yrd.Doç.Dr.

  Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Çevre Mühendisliği

 • 2007 - 2008 Yrd.Doç.Dr.

  Süleyman Demirel Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Çevre Mühendisliği Bölümü

 • 2006 - 2007 Araştırma Görevlisi Dr.

  Süleyman Demirel Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Çevre Mühendisliği Bölümü

 • 2001 - 2006 Araştırma Görevlisi

  Dokuz Eylül Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Çevre Mühendisliği

 • 1998 - 2001 Araştırma Görevlisi

  Süleyman Demirel Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Çevre Mühendisliği Bölümü

Yönetimsel Görevler

 • 2015 - 2017 Bölüm Başkanı

  Süleyman Demirel Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Çevre Mühendisliği Bölümü

 • 2014 - 2015 Enstitü Müdür Yardımcısı

  Süleyman Demirel Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü

 • 2012 - 2014 Bölüm Başkan Yardımcısı

  Süleyman Demirel Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Çevre Mühendisliği Bölümü

Verdiği Dersler

 • Yüksek Lisans İleri Arıtma Teknolojileri

 • Yüksek Lisans Atık Arıtımında Biyosurfaktanlar

 • Yüksek Lisans Arıtma Çamurlarından Nutrientlerin ve Metallerin Geri Kazanımı

 • Lisans Atıksuların Arıtılması

 • Lisans Arıtma Tesisi İşletimi