Anaerobik Çürütücü Çıkış Suyundan Strüvit Çökeltimi ile Nütrient Giderimi ve Geri Kazanımı.


UYSAL A. , Yılmazel Y. D. , Demirer G. N.

Çevre Mühendisleri Odası 8. Ulusal Çevre Mühendisliği Kongresi, Antalya, Turkey, 12 - 14 November 2009, pp.363-373

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Antalya
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.363-373