Anaerobik Çürütücü Çıkış Suyundan Strüvit Çökeltimi ile Nütrient Giderimi ve Geri Kazanımı.


UYSAL A., Yılmazel Y. D., Demirer G. N.

Çevre Mühendisleri Odası 8. Ulusal Çevre Mühendisliği Kongresi, Antalya, Turkey, 12 - 14 November 2009, pp.363-373

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Antalya
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.363-373
  • Süleyman Demirel University Affiliated: Yes