Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Salda Gölü Güneyinin (Yeşilova/Burdur) Hidrojeolojisi ve Hidrojeokimyasal Özelliklerinin İncelemesi

Mühendislik Bilimleri ve Tasarım Dergisi, cilt.8, sa.1, ss.74-90, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

TAŞKIN RİSK HARİTALARINDA AHP YÖNTEMİNİN UYGULANMASI: AKSU ÇAYI HAVZASI ÖRNEĞİ

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ, sa.44, ss.151-176, 2018 (Hakemli Üniversite Dergisi)

APPLICATION OF A CONCEPTUAL WATER BUDGET MODEL FOR SALDA LAKE,(BURDUR/ TURKEY)

Mühendislik Bilimleri ve Tasarım Dergisi, cilt.6, sa.1, ss.29-37, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Application of a Conceptual Water Budget Model for Salda Lake, (Burdur/ Turkey)

Journal of Engineering Sciences and Design, cilt.6, sa.1, ss.29-37, 2018 (ESCI İndekslerine Giren Dergi)

SALDA GÖLÜ SU DENGESİ VE BÜTÇE BİLEŞENLERİNİN ETKİSİ, (BURDUR/TÜRKİYE)

Mühendislik Bilimleri ve Tasarım Dergisi, cilt.6, sa.1, ss.29-37, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Winter Tourism of Davraz Mountain

Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis Studia Geographica, cilt.3, ss.58-69, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Eğirdir Gölünde Rüzgar Enerji Potansiyelinin Etüdü ve Yararlanma Olanakları

Elektirik dergisi, sa.86, ss.105-108, 1995 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Salda Gölü Havzası Yeraltısularının Hidrojeokimyasal Özellikleri ve Kalite Değerlendirmesi

HİDRO’2018 Ulusal Hidrojeoloji ve Su Kaynakları Sempozyumu, Türkiye, 27 - 29 Eylül 2018

Using of Wavelet Menu for Standaedized Precipitation Index Analyses in Drought Evaluationf

IWW 2017 9th International Symposium on Image Processing, Wavelet and Applications, İstanbul, Türkiye, 5 - 08 Kasım 2017, ss.55

BUILDING INFORMATION SYSTEM BY GIS: PRACTICE ON SÜLEYMAN DEMIREL UNIVERSITY BUILDING OF FACULTY OF ARTS SCIENCES

INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON GIS APPLICATIONSIN GEOGRAPHY GEOSCIENCES, Kualalumpur, Endonezya, 21 - 23 Ekim 2017, cilt.1, ss.59-69

BUILDING INFORMATION SYSTEM BY GIS: PRACTICE ON SÜLEYMAN DEMİREL UNIVERSITY BUILDING OF FACULTY OF ARTS SCIENCES

INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON GIS APPLICATIONSIN GEOGRAPHY GEOSCIENCES, Çanakkale, Türkiye, 18 - 21 Ekim 2017

Management of flood risk in Antalya Basın(Turkey)

Proceedings of the 12. Asia-Pacific conference on global business,economics, finance and social scinces (Ap17 Indonesia conference), Jakarta, Endonezya, 18 Mayıs - 20 Ocak 2017

Water Balance of the Salda Lake and the Influence of Budget Components, (Burdur/ Turkey),

IWA 2nd Regional Symposium on Water, Wastewater and Environment, 22 - 24 Mart 2017, cilt.652

climate change, aviation and gliding

33. OSTIV, Bremen, Almanya, 15 - 18 Ocak 2017, ss.1

Standardized Precipitation Index Analyses with Wavelet Techniques at Watershed Basin

17th International Conference on Computational Science and its Applications (ICCSA), Trieste, İtalya, 3 - 06 Temmuz 2017, cilt.10405, ss.127-141 identifier identifier

Antalya, Isparta ve Burdur İllerinde Kış Turizmi Potansiyeli

13 Mart 2013 BAKA Alternatif Turizm Çalıştayı, Burdur, Türkiye, 13 Mart 2013

Analyses of Climate Change Impacts on Wind Speed and Energy Potential by Using ANN

7th International Congress on Industrial and Applied Mathematics (ICIAM)/Thematic Minisymposia, Vancouver, Kanada, 18 - 22 Temmuz 2011, cilt.1463, ss.132-156 identifier identifier

Economic Benefits and Ecologic Cost in Davraz Mountain due to Tourism

Main Theme of 27th International Scientific Conference on "The effect of Innovation on the Development of Enterprises and Economy in Spatial Systems, Krakow, Polonya, 5 - 06 Aralık 2011

Eğirdir Gölünde Buharlaşmayı Önleme Yöntemleri

ISVAK 1998, Türkiye, 5 - 08 Mayıs 1998, cilt.2, ss.169-180

Kitap & Kitap Bölümleri

Drought Survey of Basin of Büyük Menderes by SPI

Mathematical Modelling of Real World Problems, Interdisciplinary Studies in Applied Mathematics, Mathematics Research Developments, Zafer ASLAN, Funda DÖKMEN, Enrico FEOLI, Abul-Hasan SIDDIQI, Editör, Nova Science Publisher, New York, ss.3-16, 2019

Standardized Precipitation Index Analyses with Wavelet Techniquesat Watershed Basin

ICCSA2017:, Osvaldo Gervasi · Beniamino MurganteSanjay Misra · Giuseppe BorrusoCarmelo M. Torre · Ana Maria A.C. RochaDavid Taniar · Bernady O. ApduhanElena Stankova · Alfredo Cuzzocrea (Eds.), Editör, springer, ss.127-140, 2017