SALDA GÖL HAVZASI ENTEGRE HAVZA YÖNETİMİ ÖNERİLERİ


Creative Commons License

Tokgözlü A.

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ, no.44, pp.311-350, 2022 (Scopus)

Abstract

İnsanoğlu var olduğundan bu yana doğa ile karşılıklı etkileşim halindedir. Geçmişte yaşanılan Tarım ve Sanayi Devrimi ile birlikte hızla artan nüfusun ihtiyaçlarını karşılamak için doğal ortamların aşırı kullanımına sebep olmuş ve bu durum insanoğlunun çevre üzerindeki baskısını arttırmıştır. Çevre üzerindeki baskıyı azaltabilmek ve doğal kaynakların sürdürülebilir bir şekilde gelecek nesillere aktarabilmek için yönetim ve planlama çalışmaları yapılmaya başlanmıştır. Bu çalışma Burdur Havza sınırları içerisinde yer alan Salda Gölü Havzası’nda gerçekleştirilmiştir. Öncelikle Salda Gölü Havzası ve entegre havza yönetimi alanında detaylı bir literatür çalışması yapılmıştır. Daha sonra Salda Gölü Havzası’nın doğal ortam koşullarının mevcut durumunu tespit edebilmek için arazi çalışması ve Coğrafi Bilgi Sistemler (CBS) kullanılarak havzanın jeolojik, jeomorfolojik (morfoloji, eğim ve bakı durumu), hidrografik, klimatolojik, toprak, arazi kullanım durumu detaylı bir şekilde incelenmiştir. Beşerî ortam koşullarının tespiti için de ilgili kurum ve kuruluşlar tarafından nüfus, ekonomi (tarım ve hayvancılık) verileri temin edilerek yorumlanmıştır. Doğal ortam koşulları özellikleri ile beşerî koşulları özellikleri arasındaki karşılıklı etkileşiminden kaynaklanan muhtemel problemler tespit edilmiştir. Çalışmanın sonucunda elde edilen tüm veriler ile birlikte Salda Gölü Havzası’nın doğal ve sosyo-ekonomik unsurlar dikkate alınarak sosyal, kültürel ve ekonomik kalkınmasını sağlayacak şekilde entegre havza yönetim planı için önerilerde bulunulmuştur.
Anahtar Kelimeler: Salda Gölü Havzası, Entegre Havza Yönetimi, Coğrafi Bilgi Sistemleri
*