TAŞKIN RİSK HARİTALARINDA AHP YÖNTEMİNİN UYGULANMASI: AKSU ÇAYI HAVZASI ÖRNEĞİ


TOKGÖZLÜ A., Özkan E.

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ, no.44, pp.151-176, 2018 (Peer-Reviewed Journal)