arı Deresi Su Kalitesinin Fizikokimyasal Parametrelere ve Nitzschia Türlere Göre Coğrafi Bilgi Sistemleri ile Değerlendirilerek Modellenmesi


DAYIOĞLU H., KALYONCU H., TOKGÖZLÜ A., ZEYBEK M.

Batı Akdeniz Doğa Bilimleri Sempozyumu, Turkey, 4 - 06 November 2010

  • Publication Type: Conference Paper
  • Country: Turkey
  • Süleyman Demirel University Affiliated: Yes