Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Atmospheric pollen concentrations in Antalya, South Turkey

AEROBIOLOGIA, cilt.31, ss.99-109, 2015 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Claudin-1 expression in airway smooth muscle exacerbates airway remodeling in asthmatic subjects

JOURNAL OF ALLERGY AND CLINICAL IMMUNOLOGY, cilt.127, ss.1612-1629, 2011 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

The Treatment of Severe Obstructive Sleep Apnoea with Mandibular Advancement Appliance

ANNALS ACADEMY OF MEDICINE SINGAPORE, cilt.40, ss.108-110, 2011 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Mean platelet volume is increased in patients with severe obstructive sleep apnea

SCANDINAVIAN JOURNAL OF CLINICAL & LABORATORY INVESTIGATION, cilt.70, ss.497-502, 2010 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Mineral status of COPD patients under long-term inhaled corticosteroid therapy.

Journal of prosthodontics : official journal of the American College of Prosthodontists, cilt.17, ss.462-7, 2008 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

[A rare agent of pneumonia: Brucella melitensis].

Tuberkuloz ve toraks, cilt.56, ss.443-7, 2008 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi) identifier

Bilateral benign endobronchial schwannomas

ANNALS OF SAUDI MEDICINE, cilt.27, ss.375-377, 2007 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

A Rare Case Presented with Asthma Symptoms:Scimitar Syndrome

American Journal of Medical Case Reports, cilt.7, ss.280-283, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Soluble Urokinase Plasminogen Activator Receptor (suPAR) in the Diagnosis of Pulmonary Embolism

JOURNAL OF CLINICAL AND ANALYTICAL MEDICINE, cilt.8, ss.6-9, 2017 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Investigation of Sleep Quality and Sleep Disorders in Students of Medicine

TURKISH THORACIC JOURNAL, cilt.17, ss.132-140, 2016 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Effects on prognosis of hematologic parameters in patients with small cell lung cancer

CUKUROVA MEDICAL JOURNAL, cilt.41, ss.331-339, 2016 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Yüksek oranda fruktoz içeren mısır şurubunun solunum sistemine etkisi

SDÜ Tıp Fakültesi Dergisi, cilt.22, ss.1-7, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Isparta da doğal gaz

Gül Çevrem, cilt.6, ss.6-9, 2011 (Hakemsiz Dergi)

Göğüs Hastalıkları Konsültasyonu yapılan olguların değerlendirilmesi

Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, cilt.12, ss.27-31, 2005 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Akci er kanseri tan s alan olgular m z nRetrospektif de erlendirilmesi

S.D.Ü. Týp Fak. Derg, cilt.12, ss.1-6, 2005 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

NADİR BİR DİSPNE NEDENİ: SCİMİTAR SENDROMU

Türk Toraks Derneği 22. Yıllık Uluslararası Katılımlı Bilimsel Toplantısı, Antalya, Türkiye, 10 - 14 Nisan 2019, ss.409-410

Nadir bir dispne nedeni: Scimitar Sendromu

Türk Toraks Derneği 22. YILLIK KONGRESİ, Türkiye, 10 - 14 Nisan 2019, ss.409-410

Strıdora Neden Olan Hava Yolu Darlığı:Omega Epıglot?

Türk Toraks Derneği 21. Yıllık Kongresi, 11-15 Nisan 2018, Türkiye, 11 - 15 Nisan 2018

. Nadır Ptozıs Nedenı: Santral Horner Sendromu.

Türk Toraks Derneği 21. Yıllık Kongresi, 11-15 Nisan 2018, Türkiye, 11 - 15 Nisan 2018

Pulmoner alveoler mikrolitiyazis

Türk Toraks Derneği 19.Yıllık Kongresi, Türkiye, 6 - 10 Nisan 2016

Sıradışı ekstrapulmoner tüberküloz olgusu

Türk Toraks Derneği 18.Yıllık Kongresi, Türkiye, 1 - 05 Nisan 2015

Vücut Analizi ve OSAS arasındaki ilişkinin araştırılması

.Türk Toraks Derneği 18.Yıllık Kongresi, Türkiye, 1 - 05 Nisan 2015

Tedaviye Rağmen Yüksek Ateşle Seyreden Pnömoni Olgusu

TÜSAD 31. Ulusal Kongresi, İzmir, Türkiye, 17 - 21 Ekim 2009

Akciğer Adenokarsinomlu Bir Olguda Tekrarlayan Tromboembolik Olaylar: Trousseau Sendromu

Türk Toraks Derneği 12. Yıllık Kongresi, Antalya, Türkiye, 8 - 12 Nisan 2009, ss.67

Hipokalsemi ve Overlap Sendrom Birlikteliği

1. Uyku Bozuklukları Kongresi, Antalya, Türkiye, 21 - 25 Mayıs 2008, ss.221

Sarkoidozun Nadir Bir Tutulumu: Masif Splenomegali

Toraks Derneği 11. Yıllık Kongresi, Antalya, Türkiye, 23 - 27 Nisan 2008

Gebe Bir Kadında Status Astmatikus

Toraks Derneği 11. Yıllık Kongres, Antalya, Türkiye, 23 - 27 Nisan 2008

Factors Affecting C-Reactive Protein Levels in Patients with Chronic Obstructive Pulmonary Disease

17th European Respiratory Society Annual Congress, Stockholm, İsveç, 15 - 19 Eylül 2007, cilt.30, no.51, ss.227

Subakut Hipersensitivite Pnömoniti: Olgu Sunumu

Toraks Derneği 10. Yıllık Kongresi, Antalya, Türkiye, 25 - 29 Nisan 2007, ss.172

Pratisyen Hekimlerin Sigara Bırakma ile İlgili Bilgi ve Tutumları

Toraks Derneği 10. Yıllık Kongresi, Antalya, Türkiye, 25 - 29 Nisan 2007, ss.17

Kavitasyon Gösteren Multipl Pumoner Nodüller: Hodgkin Hastalığı

TÜSAD 28. Ulusal Kongresi, Antalya, Türkiye, 20 - 23 Eylül 2006, ss.67

Ankilozan Spondilitin Nadir Görülen Akciğer Tutulumu

TÜSAD 28. Ulusal Kongresi, Antalya, Türkiye, 20 - 23 Eylül 2006, ss.36

The efficacies of exposure to passive smoke in childhood on bone mineral density

16th European respiratory Society Annual Congress, Munich, Almanya, 2 - 06 Eylül 2006, cilt.28, no.50, ss.470

The investigation of infectious agents and their antibiotic sensitivities in COPD exacerbations

16th European respiratory Society Annual Congress, Munich, Almanya, 2 - 06 Eylül 2006, cilt.28, no.50, ss.3

The knowledge and attitude of Turkish general practitioners about smoking cessation

16th European respiratory Society Annual Congress, Munich, Almanya, 2 - 06 Eylül 2006, cilt.28, no.50, ss.475

Bilateral Endobronşiyal Schwannoma: Olgu Sunumu

Toraks Derneği 9. Yıllık Kongresi, Antalya, Türkiye, 19 - 23 Nisan 2006, ss.93

Samter Sendromlu Olguda Budesonide İnhaler Kapsüle Bağlı İlaç Reaksiyonu

XIII. Ulusal Alerji ve Klinik İmmünoloji Kongresi, İzmir, Türkiye, 27 Eylül - 01 Ekim 2005, ss.51

Kitap & Kitap Bölümleri

Bronşiyal astım ve Obstrüktif uyku apne sendromu

Özel ve Eşlik Eden Durumlarda Astım, Şener,O, Editör, Probiz Ltd.Şti., İstanbul, ss.45-52, 2014