Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Atmospheric pollen concentrations in Antalya, South Turkey

AEROBIOLOGIA, cilt.31, sa.1, ss.99-109, 2015 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Claudin-1 expression in airway smooth muscle exacerbates airway remodeling in asthmatic subjects

JOURNAL OF ALLERGY AND CLINICAL IMMUNOLOGY, cilt.127, sa.6, ss.1612-1629, 2011 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

The Treatment of Severe Obstructive Sleep Apnoea with Mandibular Advancement Appliance

ANNALS ACADEMY OF MEDICINE SINGAPORE, cilt.40, sa.2, ss.108-110, 2011 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Mean platelet volume is increased in patients with severe obstructive sleep apnea

SCANDINAVIAN JOURNAL OF CLINICAL & LABORATORY INVESTIGATION, cilt.70, sa.7, ss.497-502, 2010 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Observations on environmental asbestos exposure in a high risk area

RESPIROLOGY, cilt.14, sa.4, ss.579-582, 2009 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Mineral status of COPD patients under long-term inhaled corticosteroid therapy.

Journal of prosthodontics : official journal of the American College of Prosthodontists, cilt.17, ss.462-7, 2008 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

[A rare agent of pneumonia: Brucella melitensis].

Tuberkuloz ve toraks, cilt.56, ss.443-7, 2008 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi) identifier

Bilateral benign endobronchial schwannomas

ANNALS OF SAUDI MEDICINE, cilt.27, sa.5, ss.375-377, 2007 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

The effects of different treatments on prolidase and antioxidant enzyme activities in patients with bronchial asthma

ENVIRONMENTAL TOXICOLOGY AND PHARMACOLOGY, cilt.22, sa.1, ss.35-39, 2006 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Absence of pulmonary uptake of Tc-99m methylenediphosphonate in alveolar microlithiasis

ANNALS OF NUCLEAR MEDICINE, cilt.18, sa.8, ss.695-698, 2004 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

A Rare Case Presented with Asthma Symptoms:Scimitar Syndrome

American Journal of Medical Case Reports, cilt.7, sa.11, ss.280-283, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Soluble Urokinase Plasminogen Activator Receptor (suPAR) in the Diagnosis of Pulmonary Embolism

JOURNAL OF CLINICAL AND ANALYTICAL MEDICINE, cilt.8, sa.1, ss.6-9, 2017 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Investigation of Sleep Quality and Sleep Disorders in Students of Medicine

TURKISH THORACIC JOURNAL, cilt.17, sa.4, ss.132-140, 2016 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Hematolojik Parametrelerin Küçük Hücreli Akciğer Kanserli Hastalarda Prognoz Üzerine Etkileri.

Çukurova Tıp Dergisi, cilt.41, sa.2, ss.333-341, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Effects on prognosis of hematologic parameters in patients with small cell lung cancer

CUKUROVA MEDICAL JOURNAL, cilt.41, sa.2, ss.331-339, 2016 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Yüksek oranda fruktoz içeren mısır şurubunun solunum sistemine etkisi

SDÜ Tıp Fakültesi Dergisi, cilt.22, sa.1, ss.1-7, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Isparta da doğal gaz

Gül Çevrem, cilt.6, sa.7, ss.6-9, 2011 (Hakemsiz Dergi)

Yüzükoyun pozisyonda uyuyan hasta Olgu sunumu

SDÜ Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi, cilt.1, sa.2, ss.101-107, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Akut Perikardiyal Tamponad İle Başvuran Akciğer Adenokarsinom Olgusu.

Türkiye Klinikleri Akciğer Arşivi, cilt.11, sa.2, ss.73-76, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Akciğer Adenokarsinolu Bir Olguda Tekrarlayan Tromboembolik Olaylar: Trousseau Sendromu.

Türkiye Klinikleri Akciğer Arşivi, cilt.10, sa.2, ss.71-76, 2009 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

mediastinal tuberculosis lymphadenitis with anthrocosis as a cause of vocal cord paralysis

TUBERKULOZ VE TORAK-TUBERCULOSIS AND THORAX, cilt.55, sa.4, ss.409-413, 2007 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Akci er kanseri tan s alan olgular m z nRetrospektif de erlendirilmesi

S.D.Ü. Týp Fak. Derg, cilt.12, sa.3, ss.1-6, 2005 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Göğüs Hastalıkları Konsültasyonu yapılan olguların değerlendirilmesi

Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, cilt.12, sa.1, ss.27-31, 2005 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Isparta'daki Ev Tozlarında Polen, Mantar Sporu ve Diğer Materyallerin Araştırılması.

Tüberküloz ve Toraks, cilt.51, sa.2, ss.138-144, 2003 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Nadir bir dispne nedeni: Scimitar Sendromu

Türk Toraks Derneği 22. YILLIK KONGRESİ, Türkiye, 10 - 14 Nisan 2019, ss.409-410

NADİR BİR DİSPNE NEDENİ: SCİMİTAR SENDROMU

Türk Toraks Derneği 22. Yıllık Uluslararası Katılımlı Bilimsel Toplantısı, Antalya, Türkiye, 10 - 14 Nisan 2019, ss.409-410

. Nadır Ptozıs Nedenı: Santral Horner Sendromu.

Türk Toraks Derneği 21. Yıllık Kongresi, 11-15 Nisan 2018, Türkiye, 11 - 15 Nisan 2018

Strıdora Neden Olan Hava Yolu Darlığı:Omega Epıglot?

Türk Toraks Derneği 21. Yıllık Kongresi, 11-15 Nisan 2018, Türkiye, 11 - 15 Nisan 2018

Pulmoner alveoler mikrolitiyazis

Türk Toraks Derneği 19.Yıllık Kongresi, Türkiye, 6 - 10 Nisan 2016

Vücut analizi ve OSAS arasındaki ilişki

Türk Toraks Derneği 18. yıllık kongresi, Türkiye, 15 - 19 Ekim 2011

Vücut Analizi ve OSAS arasındaki ilişkinin araştırılması

.Türk Toraks Derneği 18.Yıllık Kongresi, Türkiye, 1 - 05 Nisan 2015

Sıradışı ekstrapulmoner tüberküloz olgusu

Türk Toraks Derneği 18.Yıllık Kongresi, Türkiye, 1 - 05 Nisan 2015

Yüzükoyun pozisyonda uyuyan hasta Olgu sunumu

. Türk Toraks Derneği 14. Ulusal Kongresi, Türkiye, 15 Haziran 2012

Tedaviye Rağmen Yüksek Ateşle Seyreden Pnömoni Olgusu

TÜSAD 31. Ulusal Kongresi, İzmir, Türkiye, 17 - 21 Ekim 2009

Akciğer Adenokarsinomlu Bir Olguda Tekrarlayan Tromboembolik Olaylar: Trousseau Sendromu

Türk Toraks Derneği 12. Yıllık Kongresi, Antalya, Türkiye, 8 - 12 Nisan 2009, ss.67

Hipokalsemi ve Overlap Sendrom Birlikteliği

1. Uyku Bozuklukları Kongresi, Antalya, Türkiye, 21 - 25 Mayıs 2008, ss.221

Sarkoidozun Nadir Bir Tutulumu: Masif Splenomegali

Toraks Derneği 11. Yıllık Kongresi, Antalya, Türkiye, 23 - 27 Nisan 2008

Gebe Bir Kadında Status Astmatikus

Toraks Derneği 11. Yıllık Kongres, Antalya, Türkiye, 23 - 27 Nisan 2008

Factors Affecting C-Reactive Protein Levels in Patients with Chronic Obstructive Pulmonary Disease

17th European Respiratory Society Annual Congress, Stockholm, İsveç, 15 - 19 Eylül 2007, cilt.30, sa.51, ss.227

Subakut Hipersensitivite Pnömoniti: Olgu Sunumu

Toraks Derneği 10. Yıllık Kongresi, Antalya, Türkiye, 25 - 29 Nisan 2007, ss.172

Pratisyen Hekimlerin Sigara Bırakma ile İlgili Bilgi ve Tutumları

Toraks Derneği 10. Yıllık Kongresi, Antalya, Türkiye, 25 - 29 Nisan 2007, ss.17

Ankilozan Spondilitin Nadir Görülen Akciğer Tutulumu

TÜSAD 28. Ulusal Kongresi, Antalya, Türkiye, 20 - 23 Eylül 2006, ss.36

Kavitasyon Gösteren Multipl Pumoner Nodüller: Hodgkin Hastalığı

TÜSAD 28. Ulusal Kongresi, Antalya, Türkiye, 20 - 23 Eylül 2006, ss.67

The efficacies of exposure to passive smoke in childhood on bone mineral density

16th European respiratory Society Annual Congress, Munich, Almanya, 2 - 06 Eylül 2006, cilt.28, sa.50, ss.470

The investigation of infectious agents and their antibiotic sensitivities in COPD exacerbations

16th European respiratory Society Annual Congress, Munich, Almanya, 2 - 06 Eylül 2006, cilt.28, sa.50, ss.3

The knowledge and attitude of Turkish general practitioners about smoking cessation

16th European respiratory Society Annual Congress, Munich, Almanya, 2 - 06 Eylül 2006, cilt.28, sa.50, ss.475

Bilateral Endobronşiyal Schwannoma: Olgu Sunumu

Toraks Derneği 9. Yıllık Kongresi, Antalya, Türkiye, 19 - 23 Nisan 2006, ss.93

Samter Sendromlu Olguda Budesonide İnhaler Kapsüle Bağlı İlaç Reaksiyonu

XIII. Ulusal Alerji ve Klinik İmmünoloji Kongresi, İzmir, Türkiye, 27 Eylül - 01 Ekim 2005, ss.51

Isparta ili ev tozu allerjenlerinin araştırılması

VIII Ulusal Allerji ve Klinik İmmünoloji Kongresi KUŞADASI, Türkiye, 30 Eylül - 03 Ekim 1998

Kitap & Kitap Bölümleri

Bronşiyal astım ve Obstrüktif uyku apne sendromu

Özel ve Eşlik Eden Durumlarda Astım, Şener,O, Editör, Probiz Ltd.Şti., İstanbul, ss.45-52, 2014