Strıdora Neden Olan Hava Yolu Darlığı:Omega Epıglot?


ÖZTÜRK Ö. , ERTÜRK G. S. , DİLEK D. , AKKAYA A.

Türk Toraks Derneği 21. Yıllık Kongresi, 11-15 Nisan 2018, Turkey, 11 - 15 April 2018

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • Country: Turkey