C reaktiF protein Nötrofil lenfosit oranı ve serum albüminden oluşan yeni birinflamatuvar prognostik indeks KHDAK da prognozu tahmin etmek için yararlı mıdır


DIRICAN N., DİRİCAN A., ANAR C., ATALAY Ş., ÖZTÜRK Ö. , BİRCAN H. A. , ...More

Toraks Derneği 19.Yıllık Kongresi, Turkey, 6 - 10 April 2016

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • Country: Turkey