C reaktiF protein Nötrofil lenfosit oranı ve serum albüminden oluşan yeni birinflamatuvar prognostik indeks KHDAK da prognozu tahmin etmek için yararlı mıdır


DIRICAN N., DİRİCAN A., ANAR C., ATALAY Ş., ÖZTÜRK Ö. , BİRCAN H. A. , ...Daha Fazla

Toraks Derneği 19.Yıllık Kongresi, Türkiye, 6 - 10 Nisan 2016

  • Basıldığı Ülke: Türkiye