Sıradışı ekstrapulmoner tüberküloz olgusu Türk Toraks Derneği 18 Yıllık KOngresi 1 5 Nisan 2015


ÖZTÜRK Ö. , ERTÜRK G. S. , DÖNGEL İ. , ÇİRİŞ İ. M. , AKKAYA A.

Türk Toraks Derneği 18.Yıllık KOngresi,1-5 Nisan 2015, Turkey, 1 - 05 April 2015

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • Country: Turkey