Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Identification of Penicillinase-Resistant Penicillins in Human Urine by RPLC Method

EURASIAN JOURNAL OF ANALYTICAL CHEMISTRY, cilt.12, sa.1, ss.3-13, 2017 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier identifier

Simultaneous Quantitative Determination of Imidazole Antimycotics in Human Urine by using RPLC Technique

EURASIAN JOURNAL OF ANALYTICAL CHEMISTRY, cilt.12, sa.6, ss.953-962, 2017 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

İlaç Dozaj Formunda Atorvastatin ve Rosuvastatinin kantitatif analizi için RPLC koşullarının optimizasyonu

Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Fen Dergisi, cilt.11, sa.1, ss.72-81, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Reversed Phase Liquid Chromatographic Study of Benazepril Under Stress Conditions

2nd International Health Sciences and Life Congress 2019, 24 - 27 Nisan 2019

Optimization and Validation of RP-HPLC-UV Method for Determination of Sertaconazole in Dermatological Formulation

International Congress of the New Approaches and Technologies for Sustainable Development, Isparta, Türkiye, 21 - 24 Eylül 2017

Identification of Chromatographic Behaviour in Acetonitrile-Water Binary Mixture for Method Optimization of Cinnarizine

International Congress of the New Approaches and Technologies for Sustainable Development, Isparta, Türkiye, 21 - 24 Eylül 2017

Reversed Phase Liquid Chromatographic Determination of Climbazole in Antimycotic Shampoo Product

I. International Scientific and Vocational Studies Congress, ürgüp, Türkiye, 5 - 08 Ekim 2017

Reversed Liquid Chromatographic Determination of Lanoconazole in Human Urine

International Congress of the New Approaches and Technologies for Sustainable Development, 21 - 24 Eylül 2017