Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Identification of Penicillinase-Resistant Penicillins in Human Urine by RPLC Method

EURASIAN JOURNAL OF ANALYTICAL CHEMISTRY, cilt.12, ss.3-13, 2017 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier identifier

Simultaneous Quantitative Determination of Imidazole Antimycotics in Human Urine by using RPLC Technique

EURASIAN JOURNAL OF ANALYTICAL CHEMISTRY, cilt.12, ss.953-962, 2017 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

İlaç Dozaj Formunda Atorvastatin ve Rosuvastatinin kantitatif analizi için RPLC koşullarının optimizasyonu

Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Fen Dergisi, cilt.11, ss.72-81, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Reversed Phase Liquid Chromatographic Study of Benazepril Under Stress Conditions

2nd International Health Sciences and Life Congress 2019, 24 - 27 Nisan 2019

Optimization and Validation of RP-HPLC-UV Method for Determination of Sertaconazole in Dermatological Formulation

International Congress of the New Approaches and Technologies for Sustainable Development, Isparta, Türkiye, 21 - 24 Eylül 2017

Identification of Chromatographic Behaviour in Acetonitrile-Water Binary Mixture for Method Optimization of Cinnarizine

International Congress of the New Approaches and Technologies for Sustainable Development, Isparta, Türkiye, 21 - 24 Eylül 2017

Reversed Phase Liquid Chromatographic Determination of Climbazole in Antimycotic Shampoo Product

I. International Scientific and Vocational Studies Congress, ürgüp, Türkiye, 5 - 08 Ekim 2017

Reversed Liquid Chromatographic Determination of Lanoconazole in Human Urine

International Congress of the New Approaches and Technologies for Sustainable Development, 21 - 24 Eylül 2017