Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Yükseköğretim Kurumlarında Çalışan Kamu Görevlilerinin Ceza Soruşturma Usulü

Süleyman Demirel Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, cilt.7, ss.1-91, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Parti İçi Demokrasi

Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, cilt.8, ss.403-437, 2000 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

ANTALYA'DAKİ PAYDAŞLAR AÇISINDAN SAĞLIK TURİZMİNİN KAMU POLİTİKASI PERSPEKTİFİNDE DEĞERLENDİRİLMESİ

International Congress of Management, Economy and Policy / ICOMEP'16, İstanbul, Türkiye, 26 Kasım - 27 Ekim 2017, ss.1656-1676

Elektronik Tebligat (e-tebligat) Üzerine Hukuki Bir Değeğrlendirme

4. Adalet Meslek Yuksekokulları Sempozyumu, Antalya, Türkiye, 05 Mayıs 2017, cilt.-

Adalet Meslek Yüksekokulu Ders Müfredatı Bazında istihdama Yönelik Yapılabilecek Protokoller

3. Adalet Meslek Yüksekokulları Sempozyumu, Isparta, Türkiye, 17 - 18 Mayıs 2016, cilt.1, no.1, ss.102-130

ADALET HİZMETLERİNİN SUNUMUNDA DAHA YETKİN BİR ARA ELEMAN İSTİHDAMI ÖNERİSİ: ADALET MESLEK UZMANLIK SINAVI (AHMUS))

Adalet Meslek Yüksekokullarının Sorunları ve Çözüm Önerileri Sempozyumu, Kırıkkale, Türkiye, 10 - 11 Mayıs 2013, cilt.1, no.1, ss.33-65

Kitap & Kitap Bölümleri

"Belediyelerde Bir Personel Politikası Olarak Taşeronlaşma Sorununun Mevzuat Çerçevesinde Değerlendirilmesi",

Kuramdan Uygulamaya Yerel Yönetimler ve Kentsel Politikalar, Ed: Yakup Bulut, Veysel Eren, Sedat Karakaya, Abdullah Aydın, , Editör, PEGEM Akademi Yayınları, Ankara, ss.845-862, 2013