ANTALYA’xxDAKİ PAYDAŞLAR AÇISINDAN SAĞLIK TURİZMİNİN KAMU POLİTİKASI PERSPEKTİFİNDE DEĞERLENDİRİLMESİ


KORKMAZ ÖZCAN Z., AYDIN V., DERER E.

Balkan Journal of Social Sciences/Balkan Sosyal Bilimler Dergisi, pp.868-885, 2016 (Peer-Reviewed Journal)