NEO-LİBERAL DÜŞÜNCENİN TÜRKİYE BAĞLAMINDA YENİ YÖNETSEL AKTÖRLERİ: BAĞIMSIZ İDARİ OTORİTELER VE ÜST KURULLAR


AYDIN V., AKTEL M., AVŞAR n.

Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, vol.1, no.1, pp.103-126, 2005 (Peer-Reviewed Journal)